Show simple item record

dc.contributor.authorGórak-Sosnowska, Katarzyna
dc.contributor.authorGrącik-Zajączkowska, Małgorzata
dc.contributor.authorKobyłka, Aleksander
dc.contributor.authorMarkowska-Manista, Urszula
dc.contributor.authorRybaczyk, Agnieszka
dc.date.accessioned2013-04-23T18:27:50Z
dc.date.available2013-04-23T18:27:50Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationGórak-Sosnowska Katarzyna (red.) i in., W stronę rozwoju. Drogi Azji i Afryki, Ibidem, Łódź 2009pl
dc.identifier.isbn978-83-88679-91-9
dc.identifier.urihttp://depot.ceon.pl/handle/123456789/1540
dc.description.abstractPaństwa Globalnego Południa – mimo wspólnej nazwy – już od dawna nie stanowią jednorodnej grupy. W zróżnicowany sposób reagują na wyzwania, które niesie ze sobą globalizacja i gospodarka światowa. Niektóre potrafią włączyć się w globalny nurt, wykorzystując przewagę konkurencyjną – zasoby siły roboczej czy surowców naturalnych. Inne poszukują dla siebie miejsca, rozbudowując na miarę własnych możliwości infrastrukturę i zasoby ludzkie, aby przynajmniej utrzymać się na dotychczasowej pozycji. Jeszcze inne ogarnięte są klęskami naturalnymi lub konfliktami, które przesłaniają im dalekosiężną perspektywę, sprowadzając ich funkcjonowanie do przyziemnego tu i teraz. Różni- ce te są aż nader widoczne: czy to na mapie konfliktów na świecie, czy to w wielości otrzymywanej pomocy humanitarnej i rozwojowej, czy wreszcie stopniu realizacji poszczególnych Milenijnych Celów Rozwoju – nieczęsto się jednak nad nimi zastanawiamy. Bez trudu możemy bowiem wskazać na przykłady potwierdzające to, że Globalne Południe jest biedne, niewykształcone i niestabilne politycznie, bez szans i perspektyw. Inwestycje państw Zatoki Perskiej, bardzo dobrze rozwinięty sektor IT w Indiach, czy ponad dwa biliony USD rezerw walutowych Chin, zdają się stanowić wyjątek potwierdzający regułę. Celem książki jest ukazanie wyzwań rozwojowych państw Azji i Afryki z całą różnorodnością dróg i uwarunkowań. Omówiliśmy w niej pięć regionów z obu kontynentów: Azję-Pacyfik (Chiny), Azję Południową (Indie), Bliski Wschód i Północną Afrykę, region Sahelu oraz Afrykę Subsaharyjską. Dobór regionów nawiązuje do programu szkolnego, bo właśnie one znalazły się w Podstawie pro- gramowej nauczania. Aby ułatwić orientację w publikacji, każdemu regionowi przypisaliśmy symbol, reprezentujący jeden z obowiązujących w nim systemów zapisu.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherIbidempl
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polskapl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectAfrykapl
dc.subjectSahelpl
dc.subjectBliski Wschódpl
dc.subjectIndiepl
dc.subjectChinypl
dc.titleW stronę rozwoju. Drogi Azji i Afrykipl
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookpl
dc.contributor.organizationDepartment of Arabic and Islamic Studies, Faculty of Oriental Studies, University of Warsawpl
dc.contributor.organizationDepartment of Economic Sociology, Warsaw School of Economicspl
dc.description.epersonMaciej Klimiuk
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska