Show simple item record

dc.contributor.authorGórak-Sosnowska, Katarzyna
dc.date.accessioned2013-04-24T07:20:23Z
dc.date.available2013-04-24T07:20:23Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationGórak-Sosnowska Katarzyna, Wasta (klientelizm) a rozwój społeczno-gospodarczy w świecie arabskim, w: Kulturowe uwarunkowania rozwoju w Azji i Afryce, Górak-Sosnowska Katarzyna, Jurewicz Joanna (red.), Ibidem, Łódź 2010pl
dc.identifier.isbn978-83-62331-02-4
dc.identifier.urihttp://depot.ceon.pl/handle/123456789/1544
dc.description.abstractWasta (w literackim języku arabskim wasata) oznacza wstawiennictwo bądź mediację. Pojęcie to obejmuje szeroką gamę działań społecznych. Znaczeniowo najbliższe jest zachodniemu pojęciu klientelizmu, gdyż zakłada istnienie nieformalnej relacji pomiędzy patronem a klientem oraz dotyczy sfery gospodarczej lub politycznej. Klientelizm odpowiada jednak tylko jednemu rodzajowi wasty – wstawienniczej (drugi rodzaj ma charakter mediacyjny). Niniejszy rozdział definiuje pojęcie wasty oraz nakreśla jej rolę w gospodarce i polityce państw arabskich. Wasta analizowana jest jako stosunek społeczny pod kątem stron, które biorą w nim udział, charakteru relacji między nimi oraz ich celów i oczekiwań. Omówiono tu dwa rodzaje wasty – mediacyjną, właściwą dla społeczności lokalnych, oraz wstawienniczą, funkcjonującą na poziomie instytucjonalnym, właściwą dla społeczeństw nowoczesnych. Rozdział przedstawia ponadto sposób postrzegania wasty w świecie arabskim.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherIbidempl
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polskapl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectwāsṭa (wāsaṭa)pl
dc.subjectświat arabskipl
dc.titleWasta (klientelizm) a rozwój społeczno-gospodarczy w świecie arabskimpl
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl
dc.contributor.organizationDepartment of Arabic and Islamic Studies, Faculty of Oriental Studies, University of Warsawpl
dc.contributor.organizationDepartment of Economic Sociology, Warsaw School of Economicspl
dc.description.epersonMaciej Klimiuk
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska