Show simple item record

dc.contributor.authorGreń, Zbigniew
dc.date.accessioned2018-07-17T11:18:31Z
dc.date.available2018-07-17T11:18:31Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.citationZbigniew Greń, Język młodzieży z Zaolzia w Internecie, Prace Filologiczne LIII, Warszawa 2007, s. 233-242pl
dc.identifier.issn0138-0567
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/15645
dc.description.abstractCelem niniejszego artykułu jest opis języka tekstów internetowych młodzieży z Zaolzia w Republice Czeskiej. Teksty te pisane są gwarą zachodnio-cieszyńską, wykazują jednak dużą zależność od czeskiego języka literackiego, czasami też od języka ogólnopolskiego. Najistotniejsze jest to, że są to teksty powstające spontanicznie a ich autorom brak przygotowania lingwistycznego. Wprawdzie starają się oni pisać gwarą, lecz nie są w stanie niejednokrotnie odróżnić cech języka czeskiego od cech gwarowych. Stąd też w tekstach ich pojawia się wiele bohemizmów. Większość z nich są to zapożyczenia leksykalne, frazeologiczne i składniowe, przy czym podlegają one regularnej adaptacji fonetycznej i morfologicznej.pl
dc.description.abstractThe aim of the paper is to describe Internet texts produced by the youth from Zaolzie in Czech Republic. The texts are written in the local dialect but they show close dependence on Czech literary language, and sometimes, on Polish. Their most important feature is that they are spontaneous and their authors do not have linguistic knowledge. Therefore, they try to write in the dialect but they can not distinguish the Czech language from the Silesian dialect. Therefore, many Czech linguistic features appear in the texts. Most of them are lexical, phraseological and syntactical borrowings which are subject to regular phonetic and morphological adaptation.en
dc.publisherWydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiegopl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/*
dc.subjectŚląsk Cieszyńskipl
dc.subjectZaolziepl
dc.subjectinternetpl
dc.subjectdialektpl
dc.subjectbohemizmypl
dc.titleJęzyk młodzieży z Zaolzia w Interneciepl
dc.title.alternativeLanguage of the Youth from Zaolzie in the Interneten
dc.typearticlepl
dc.contributor.organizationUniwersytet Warszawski, Wydział Polonistykipl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska