Show simple item record

dc.contributor.authorKozłowska, Anna
dc.contributor.authorGładys-Jakóbik, Jolanta
dc.date.accessioned2013-04-28T07:58:27Z
dc.date.available2013-04-28T07:58:27Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationJ. Gładys-Jakóbik, A. Kozłowska (red.), Kobiety i ich identyfikacje: między sferą prywatną a publiczną, OW SGH, Warszawa 2013pl
dc.identifier.isbn978-83-7378-792-6
dc.identifier.urihttp://depot.ceon.pl/handle/123456789/1571
dc.description.abstractCałość składa się z trzech części. W pierwszej części, znalazły się zagadnienia, które w zamierzeniu, stanowią rodzaj wprowadzenia do późniejszych analiz. Anna Kozłowska, prezentuje koncepcję zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym naciskiem na zawartą w niej problematykę równości płci. Z kolei Małgorzata Grzegorek, pisze o roli wykształcenia w aktywizacji zawodowej kobiet, odwołując się do przykładów z krajów Unii Europejskiej. Tekst zawiera bardzo starannie przeprowadzoną analizę materiału źródłowego, związanego z omawianą tematyką. Jolanta Gładys-Jakóbik, przywołuje rozwiązania instytucjonalne na rzecz wyrównywania szans kobiet. W tekście znajdziemy przegląd najważniejszych regulacji prawnych, dotyczących praw kobiet w Polsce z ostatnich lat. Część druga opracowania składa się z trzech opracowań. Pierwsze dwa, autorstwa Jolanty Gładys-Jakóbik, to kolejno: Społeczno-instytucjonalne uwarunkowania aktywności kobiet na rynku pracy i Kariery zawodowe. W oparciu o istniejący aparat pojęciowy i wybrane dane empiryczne, autorka diagnozuje zjawisko nierówności i dyskryminacji kobiet na rynku pracy, poddając analizie wybrane organizacje i wdrażane przez nie programy. Z kolei w drugim opracowaniu, stawia pytanie o strategie radzenia sobie na rynku, jakie uruchamiają Polacy i rodzaj konstruowanych przez nich biografii, mających na celu „oswojenie” nieprzyjaznej rzeczywistości. Ostatni tekst, „Lokalne instytucje pomocy społecznej w procesie aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych kobiet” , autorstwa Izabeli Książkiewicz, dobrze koresponduje z wcześniejszym materiałem Małgorzaty Grzegorek, a zaprezentowane studium przypadku może stanowić interesująca ilustrację omawianej problematyki, szczególnie w kontekście prowadzonych wcześniej rozważań na temat zrównoważonego rozwoju. W trzeciej części opracowania znalazły się dwa teksty: autorstwa Jolanty Gładys-Jakóbik „Wizerunki kobiet w przestrzeni publicznej” i Anny Kozłowskiej, „Kobieta w reklamie prasowej (na podstawie czasopisma „Twój Styl”)”. Oba można potraktować łącznie- wątek analizy kobiet w przestrzeni publicznej z jego egzemplifikacją, tj. wizerunkiem kobiet lansowanym przez tygodnik „Twój Styl”.pl
dc.description.sponsorshipSzkoła Główna Handlowapl
dc.language.isoplpl
dc.publisherSzkoła Główna Handlowapl
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polskapl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode
dc.subjectreklamapl
dc.subjectwizerunek kobietypl
dc.subjectkobietapl
dc.subjectmediapl
dc.titleKobiety i ich identyfikacje: między sferą prywatną a publiczną [wstęp]pl
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookPartpl
dc.contributor.organizationSzkoła Główna Handlowapl
dc.description.epersonAnna Kozłowska
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska