Show simple item record

dc.contributor.authorCzeranowska, Olga
dc.date.accessioned2018-09-27T13:37:58Z
dc.date.available2018-09-27T13:37:58Z
dc.date.issued2018-06
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/15849
dc.description.abstractSociological reflections on attitudes towards members of the out-group (such as immigrants) can be divided into two main strands. The first focuses on intergroup conflict and the second on contact between members of different groups. Intergroup conflict theory seeks to identify causes of prejudice in situations of rivalry, when members of opposite groups are perceived as a threat. By contrast, contact hypothesis assumes that interaction between two groups would lessen prejudice, especially if certain requirements regarding the nature of the contact are met. In this paper we use the Polish dataset from Round 7 of the European Social Survey to analyze factors influencing attitudes towards immigrants of race or ethnic origin that is different than the majority of Poles. Our binary logistic regression model shows that fraternal relative deprivation is the most important factor in predicting respondents’ openness to letting immigrants of different race or ethnic origin enter and stay in Poland. The economic situation and education of respondents are also factors, which can be related to their perceptions of realistic threat. ‘Basic’ contact with individuals who have a different race or ethnic origin is not significant, but having friends from a different race or ethnic group increases the chance of developing positive attitudes regarding immigrants of different race or ethnic origin entering and staying in Polanden
dc.description.abstractSocjologiczne refleksje na temat postaw wobec członków obcych grup (jak imigranci) mogą być podzielone na dwa nurty. Pierwszy z nich koncentruje się na konflikcie, drugi zaś na kontakcie. Teoria konfliktu międzygrupowego szuka przyczyn uprzedzeń w sytuacji rywalizacji, kiedy członkowie obcej grupy są postrzegani jako zagrożenie. Hipoteza kontaktu natomiast zakłada, że interakcje pomiędzy grupami zmniejszają uprzedzenia, zwłaszcza jeśli spełnione zostaną pewne warunki dotyczące charakteru kontaktu. W tekście użyto polskiego zbioru danych z Rundy 7 Europejskiego Sondażu Społecznego, aby analizować czynniki wpływające na postawy wobec migrantów innej rasy lub o innym pochodzeniu etnicznym niż większość osób w Polsce. Zaprezentowany model binarnej regresji logistycznej pokazuje, że grupowa relatywna deprywacja jest najważniejszym czynnikiem pozwalającym na przewidywanie postaw respondentów odnośnie do wyrażanej zgody na przyjazd i pozostanie w Polsce migrantów innej rasy lub o innym pochodzeniu etnicznym. Znaczenie mają również sytuacja ekonomiczna i wykształcenie respondenta, a więc czynniki, które mogą być łączone z zagrożeniem realistycznym. „Ogólny” kontakt z osobami innej rasy lub o innym pochodzeniu etnicznym nie jest istotny, ale posiadanie przyjaciół z tych grup jest pozytywnie skorelowane z postawami wobec migrantów innej rasy lub o innym pochodzeniu etnicznym.pl
dc.language.isoen
dc.publisherOśrodek Badań nad Migracjamien
dc.rightsDozwolony użytek*
dc.subjectimmigrantsen
dc.subjectintergroup attitudesen
dc.subjectprejudiceen
dc.subjectimigrancipl
dc.subjectpostawy międzygrupowepl
dc.subjectuprzedzeniapl
dc.titleAttitudes towards immigrants of other race or ethnic origin – Polish dataset from Round 7 of the European Social Surveyen
dc.title.alternativePostawy wobec migrantów o innym pochodzeniu rasowym lub etnicznym – na podstawie polskich danych z Rundy 7 Europejskiego Sondażu Społecznegopl
dc.typeworkingPaperen
dc.contributor.organizationOśrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawskien


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.