Show simple item record

dc.contributor.authorIzdebska-Mucha, Dorota
dc.contributor.authorWójcik, Emilia
dc.date.accessioned2018-10-05T10:19:44Z
dc.date.available2018-10-05T10:19:44Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationIzdebska-Mucha, D., Wójcik, E. (2011). Analiza parametrów skurczalności gruntów spoistych według różnych norm. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 446 (2), 321–328.
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/15898
dc.description.abstractW artykule przedstawiono wyniki badań parametrów skurczalności oznaczonych wg normy polskiej PN-88/B-04481 i brytyjskiej BS1377: Part 2: 1990: 4.3 oraz wg wzoru korelacyjnego Krabbego z 1958 (za Schultze, Muhs, 1967). Analizę przeprowadzono dla iłów mio-plioceńskich, glin lodowcowych oraz mad. Określono takie parametry skurczu jak: granica skurczalności ws, skurcz objętościowy Vs, względny skurcz objętościowy Vp oraz przeprowadzono analizę ich zależności od parametrów wskaźnikowych gruntu. Najwyższe wartości granicy skurczalności i skurczu objętościowego (Vs i Vp) wykazały kolejno: iły mio-plioceńskie > mady > gliny lodowcowe. Wartości granicy skurczalności wg BS1377: Part 2: 1990: 4.3 są niższe niż wg PN-88/B-04481, a różnica wynosi ok. 1- 4%. Granica skurczalności obliczona wg Krabbego znacznie odbiega i nie wykazuje jednolitej tendencji zróżnicowania w stosunku do pozostałych metod. Nie stwierdzono wiążących zależności funkcyjnych pomiędzy granicą skurczalności a zawartością frakcji iłowej oraz wskaźnikiem plastyczności. Stwierdzono zależności liniowe o wysokim współczynniku korelacji pomiędzy skurczem objętościowym (Vs i Vp) a wilgotnością gruntu, przedziałem skurczu, wskaźnikiem plastyczności i zawartością frakcji iłowej. Wyznaczono wzór na względny skurcz objętościowy w zależności od parametrów łatwo i standardowo wyznaczanych w badaniach geologiczno-inżynierskich gruntów - wilgotności i wskaźnika plastyczności: Vp = 0,629w0 + 0,191Ip -1,659 ± 3,166; (R=0,968).pl
dc.language.isopl
dc.publisherPaństwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczypl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectskurcz objętościowypl
dc.subjectgranica skurczalnościpl
dc.subjectmadapl
dc.subjectglina lodowcowapl
dc.subjectił mio-plioceńskipl
dc.subjectgrunt spoistypl
dc.titleAnaliza parametrów skurczalności gruntów spoistych według różnych normpl
dc.typearticlepl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska