Show simple item record

dc.contributor.authorIzdebska-Mucha, Dorota
dc.contributor.authorKorzeniowska-Rejmer, Elżbieta
dc.date.accessioned2018-10-05T10:44:31Z
dc.date.available2018-10-05T10:44:31Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationKorzeniowska-Rejmer, Elżbieta, Izdebska-Mucha, Dorota (2009). Wpływ zanieczyszczeń ropopochodnych na właściwości fizyczne gruntów stosowanych do budowy mineralnych barier uszczelniających składowiska odpadów. Czasopismo Techniczne. Środowisko, 106 (3-Ś), 39-54.
dc.identifier.issn0011-4561
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/15908
dc.description.abstractW artykule przedstawiono wyniki wieloletnich badań prowadzonych przez autorki publikacji dotyczących wpływu zanieczyszczeń substancjami ropopochodnymi na wybrane właściwości fizyczne gruntów spoistych. Badania dotyczyły składu granulometrycznego, właściwości plastycznych, zagęszczalności oraz skurczalności gruntów pylastych, gliniastych i ilastych. Zmiany właściwości badanych gruntów przedstawiono w kontekście kryteriów ich przydatności do budowy mineralnych barier uszczelniających składowiska odpadów i zbiorniki paliw płynnych. Uzyskane wyniki wykazały istotne zmiany badanych parametrów i w konsekwencji pogorszenie właściwości uszczelniających gruntów wbudowanych w przesłonę mineralną, co może zmniejszyć lub wykluczyć ich przydatność jako nieprzepuszczalnej bariery ochronnej w dłuższym przedziale czasowym dla głębszych warstw naturalnego podłoża i wód podziemnych.pl
dc.language.isopl
dc.publisherWydawnictwo Politechniki Krakowskiejpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectzanieczyszczenia ropopochodnepl
dc.subjectgrunty spoistepl
dc.subjectparametry fizycznepl
dc.subjectmineralne bariery uszczelniającepl
dc.titleWpływ zanieczyszczeń ropopochodnych na właściwości fizyczne gruntów stosowanych do budowy mineralnych barier uszczelniających składowiska odpadówpl
dc.typearticlepl
dc.contributor.organizationUniwersytet Warszawski, Wydział Geologii, Instytut Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiejpl
dc.contributor.organizationPolitechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Środowiska, Instytut Geotechnikipl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska