Now showing items 1-1 of 1

    • Strategie uczenia się języków obcych w środowisku cyfrowym 

      Gajek, Elżbieta; Michońska-Stadnik, Anna (Instytut Lingwistyki Stosowanej UW, 2017)
      Książka zawiera przedstawienie rozwoju pojęcia strategii w ujęciu historycznym oraz współczesnego stanu badań w zakresie stosowania strategii uczenia się języków obcych w środowisku standardowej klasy oraz w środowisku ...