Now showing items 1-1 of 1

    • Polskojęzyczne korpusy równoległe w Polsce i za granicą 

      Leńko-Szymańska, Agnieszka; Gruszczyńska, Ewa (Instytut Lingwistyki Stosowanej UW, 2016)
      Na tom składają się artykuły opisujące projekty, które już zostały zakończone, a także takie, które są na etapie realizacji. W każdym rozdziale można znaleźć szczegółowy opis konkretnego korpusu równoległego zawierającego ...