Now showing items 1-10 of 1

  comparable corpora (1)
  English (1)
  język angielski (1)
  język polski (1)
  korpus równoległy (1)
  korpusy porównywalne (1)
  machine learning (1)
  NLP (1)
  parallel corpus (1)
  Polish (1)