Now showing items 1-10 of 1

  (nie)grzeczność językowa (1)
  analiza konwersacyjna (1)
  annotation (1)
  anotacja (1)
  conversational analysis (1)
  German (1)
  język niemiecki (1)
  język polski (1)
  korpus języka mówionego (1)
  linguistic (im)politeness (1)