Now showing items 1-10 of 1

  comparative corpus (1)
  English (1)
  interference (1)
  interferencja (1)
  język angielski (1)
  język polski (1)
  język prawniczy (1)
  język przekładu (1)
  korpus porównawczy (1)
  korpus równoległy (1)