Recent Submissions

  • U progu modernizacji. Ruskojęzyczne drukarstwo bazyliańskie XVIII wieku 

    Getka, Joanna (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego; Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2019)
  • Europa Środkowo-Wschodnia w perspektywie interdyscyplinarnej 

    Getka, Joanna; Grzybowski, Jerzy; Kramar, Rostysław; Uniwersytet Warszawski (Uniwersytet Warszawski, Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej, 2015)
    Monografia, którą trzymacie Państwo w ręku, stanowi prezentację wyników badań naukowców z Polski i zagranicy zajmujących się tematyką Europy Środkowo-Wschodniej. Wydawcy niniejszego tomu postawili sobie za cel zaprezentowanie ...