Show simple item record

dc.contributor.authorLiczmańska, Katarzyna
dc.date.accessioned2013-05-01T21:10:35Z
dc.date.available2013-05-01T21:10:35Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationK. Liczmańska, Rozdział 2. Promocja marek alkoholi wysokoprocentowych w lokalach gastronomicznych, w: Strategie komunikacji reklamowej z konsumentem, (red.) A. Kozłowska, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012pl
dc.identifier.urihttp://depot.ceon.pl/handle/123456789/1635
dc.description.abstractWizerunek marki ma niewątpliwie potencjał oddziaływania na postawy, a przez to także i na zachowania konsumentów, jednak w procesie tym potrzebuje wsparcia ze strony systemu komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa. Oznacza to, że jego skuteczne oddziaływanie uzależnione jest od narzędzi komunikacji, wśród których na szczególną uwagę zasługuje reklama jako grupa instrumentów pozwalających na zachowanie wysokiej kontroli nad przekazem i o docenionym wpływie na postawy, a pośrednio także na zachowania konsumentów. Autorka stawia zatem w artykule tezę, że reklama i wizerunek są instrumentami, których współdziałanie ma szansę wywołać efekt synergii z racji kompatybilności reklamy i wizerunku marki w zakresie celów strategii oddziaływania tymi instrumentami na rynki docelowe. Dowodząc tej tezy na gruncie teoretycznym autorka wyodrębnia ze zbioru funkcji marki te, które realizowane są przez jej wizerunek, a następnie dokonuje teoretycznej analizy sposobu, w jaki reklama umożliwia przedsiębiorstwom oddziaływanie wizerunkiem marki na konsumentów.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWyższa Szkoła Promocjipl
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polskapl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode
dc.subjectreklamapl
dc.subjectmarkapl
dc.subjectkonsumentpl
dc.titlePromocja marek alkoholi wysokoprocentowych w lokalach gastronomicznychpl
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl
dc.contributor.organizationWyższa Szkoła Promocjipl
dc.description.epersonAgnieszka Wiśniewska
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska