Show simple item record

dc.contributor.authorWiśniewska, Agnieszka
dc.date.accessioned2013-05-01T21:12:28Z
dc.date.available2013-05-01T21:12:28Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.citationA.M. Wiśniewska, Czynniki decydujące o wrażliwości konsumentów na markę, w: Instrumenty kształtowania wizerunku marki, (red.) A. Grzegorczyk, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2005pl
dc.identifier.urihttp://depot.ceon.pl/handle/123456789/1637
dc.description.abstractMarka razem ze wszystkimi swoimi atrybutami, odgrywa ważną rolę w procesie decyzyjnym konsumentów. Będąc narzędziem oddziaływania rynkowego przedsiębiorstw, ma szanse wpłynąć na wynik tegoż procesu. Skuteczność stosowanie marki jako instrumentu konkurowania, wyróżniania się i wpływania na decyzje nabywcze, uwarunkowana jest poznaniem oczekiwań strony popytowej względem pełnionych przez markę funkcji. Autorka zakłada, że identyfikacja czynników decydujących o wrażliwości konsumentów na markę stanowi podstawę do skutecznego posługiwania się marką i jej wizerunkiem, jako instrumentem oddziaływania rynkowego. W związku z tym założeniem, autorka podejmuje próbę identyfikacji czynników, które stanowią o podatności konsumentów na oddziaływanie marki i jej atrybutów. Autorka przeprowadza analizę procesu decyzyjnego, ukierunkowaną na wychwycenie kluczowych determinant wyboru marki przez konsumenta, odnosząc się zarówno do grup czynników będących pod kontrolą przedsiębiorstwa, jaki i poza nią. Autorka odwołuje się przy tym do różnych teoretycznych modeli decyzyjnych, które przy pewnych założeniach, ukazują kierunek oddziaływania poszczególnych czynników, a także zależności, czy tez interakcje, jakim podlegają.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWyższa Szkoła Promocjipl
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polskapl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode
dc.subjectmarka konsumentpl
dc.titleCzynniki decydujące o wrażliwości konsumentów na markępl
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl
dc.contributor.organizationWyższa Szkoła Promocjipl
dc.description.epersonAgnieszka Wiśniewska
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska