Show simple item record

dc.contributor.authorLiczmańska, Katarzyna
dc.date.accessioned2013-05-01T21:15:48Z
dc.date.available2013-05-01T21:15:48Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.citationK. Liczmańska, Silna marka jako źródło przewagi konkurencyjnej w momencie zakupu, Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, Bydgoszcz 2008
dc.identifier.urihttp://depot.ceon.pl/handle/123456789/1640
dc.description.abstractPrzedsiębiorstwo dąży do osiągania wyników lepszych od przeciętnych w sektorze a do osiągnięcia założonego celu niezbędna jest przewaga nad konkurentami, mająca miejsce wówczas, gdy przedsiębiorstwa do realizacji określonych celów muszą rywalizować między sobą. Konkurencja rozumiana, jako walka producentów o konsumenta na rynku, staje się główną siłą napędową gospodarki rynkowej, mechanizmem regulującym zachowania podmiotów na rynku.pl_PL
dc.publisherWydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polskapl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode
dc.subjectmarkapl_PL
dc.subjectprzewaga konkurencyjnapl
dc.titleSilna marka jako źródło przewagi konkurencyjnej w momencie zakupu
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.contributor.organizationUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dc.description.epersonAgnieszka Wiśniewska
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska