Show simple item record

dc.contributor.authorAjdukiewicz, Cezary
dc.contributor.authorGajewski, Marcin
dc.contributor.authorJemioło, Stanisław
dc.date.accessioned2019-01-31T09:38:31Z
dc.date.available2019-01-31T09:38:31Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationAjdukiewicz C., Gajewski M., Jemioło S.: Symulacja numeryczna i weryfikacja doświadczalna testu rozciągania płaskownika z uwzględnieniem teorii sprężysto–plastyczności dużych deformacji, [w:] S. Jemioło (red.), Sprężystość i hipersprężystość. Modelowanie i zastosowania, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, s.187, 2012pl
dc.identifier.isbn978-83-7814-066-5
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/16463
dc.description.abstractW symulacjach numerycznych MES uwzględniających duże deformacje sprężystoplastyczne bardzo istotne jest wybranie do analizy danego zadania właściwego modelu materiału i określenie parametrów tego modelu. W programach MES wykorzystywanych do analizy elementów konstrukcji, standardowo dostępnych jest wiele modeli konstytutywnych (por. np.[1]. Stosowanie tych programów i procedur wymaga jednak od użytkownika głębszego zrozumienia zagadnienia, umiejętnego stosowania modeli konstytutywnych i właściwego przyjmowania parametrów w tych modelach. Niewłaściwe ich stosowanie prowadzi do błędnych wyników i interpretacji. Dlatego też wskazane jest przed wykonaniem analizy złożonego zagadnienia brzegowo-początkowego wykonanie testów mających na celu sprawdzenie: poprawności przyjęcia modelu materiału, wartości przyjętych parametrów i warunków brzegowo- początkowych. Najwłaściwszym sposobem sprawdzenia tej poprawności jest jednoczesne wykonanie analizy doświadczalnej i numerycznej prostego zagadnienia, a następnie dokonanie porównań otrzymanych wyników. W pracy przedstawiono przykład takiej weryfikacji. Racjonalne projektowanie badań doświadczalnych mających na celu weryfikacje numeryczne zadania brzegowego wymaga jednoczesnego prowadzenia doświadczeń i symulacji numerycznych. Istotny jest kształt próbek, sposób obciążenia i warunki brzegowe. Wyznaczenie więc, parametru czy funkcji materiałowej, wobec oczywistego wpływu warunków brzegowych i samej geometrii próbki może stanowić problem. W dalszej części pracy przedstawiono numeryczną analizę testu rozciągania płaskownika z materiału sprężysto-plastycznego. Głównym celem jest weryfikacja doświadczalna modeli konstytutywnych sprężysto-plastyczności materiałów wstępnie izotropowych wybranych metali i ich zastosowanie w analizie elementów konstrukcji z wykorzystaniem MES i programu ABAQUS [1]). Weryfikacji wyników symulacji dokonano przez porównanie ich z wynikami przeprowadzonych badań własnych przy wykorzystaniu systemu optycznej korelacji obrazu ARAMIS. [2]. System ten pozwala na śledzenie deformacji próbki w pewnym wybranym obszarze. Wy188 niki tych pomiarów porównano z wynikami rozwiązań numerycznych uzyskanych przy zastosowaniu metody elementów skończonych i programu ABAQUS [1].pl
dc.language.isopl
dc.publisherOficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiejpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectARAMISpl
dc.subjectARAMISen
dc.subjectDICen
dc.subjectdigital image correlationen
dc.subjectMarcin Gajewskipl
dc.subjectduże deformacjepl
dc.subjecthipersprężystośćpl
dc.subjecthipersprężystoplastycznośćpl
dc.subjecthyperelasto-plasticityen
dc.subjectMESpl
dc.subjectABAQUSpl
dc.subjectABAQUSen
dc.titleSymulacja numeryczna i weryfikacja doświadczalna testu rozciągania płaskownika z uwzględnieniem teorii sprężysto – plastyczności dużych deformacjipl
dc.typebookPartpl
dc.contributor.organizationPolitechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowejpl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska