Show simple item record

dc.contributor.editorLubicz Miszewski, Michał
dc.date.accessioned2019-03-14T12:42:01Z
dc.date.available2019-03-14T12:42:01Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationLubicz Miszewski, Michał (red.). Imigranci z Ukrainy w Polsce. Potrzeby i oczekiwania, reakcje społeczne, wzywania dla bezpieczeństwa. Wydawnictwo AWL: Wrocław 2018.pl
dc.identifier.isbn978-83-65422-86-6
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/16668
dc.description.abstractPublikacja ma charakter interdyscyplinarny. Jej zasadniczym celem jest przedstawienie wyzwań dla bezpieczeństwa, jakie wynikają z masowego napływu obywateli Ukrainy do Polski po tzw. rewolucji godności na Ukrainie z przełomu 2013 i 2014 roku. W pierwszej części tomu znalazło się pięć artykułów dotyczących stereotypów dotyczących imigrantów z Ukrainy oraz ich wizerunku w polskich mediach (czy – by być bardziej precyzyjnym – w mediach redagowanych w języku polskim). Szeroki kontekst historyczny i psychologiczny kształtowania się stereotypów polsko-ukraińskich przedstawia w swym tekście Nataliia Nedobiichuk. Próbę rekonstrukcji istniejących w Polsce stereotypów na temat Ukraińców podejmuje Krzysztof Jurek. Trzeci z artykułów, autorstwa Renaty Rozbickiej, dotyczy wizerunku napływających do Polski Ukraińców w trzech ogólnopolskich tygodnikach opiniotwórczych („Do Rzeczy”, „Newsweek Polska” i „Tygodniku Powszechnym”). W kolejnym tekście Paweł Terpiłowski przybliża przekaz medialny dotyczący obecności Ukraińców w Polsce, jaki kreowany jest przez portal Kresy.pl. Rosyjski punkt widzenia na zagadnienie emigracji obywateli Ukrainy do Polski przedstawia w swym artykule Grzegorz Tokarz. Druga część tomu, zawierająca podobnie jak pierwsza pięć tekstów, związana jest z tytułowymi wyzwaniami dla bezpieczeństwa państwa, jakie wynikają z napływu obywateli Ukrainy do Polski. Paulina Polko dokonuje analizy percepcji bezpieczeństwa wśród Ukraińców przebywających w Polsce. Analizę wpływu narastającej fali migracji Ukraińców do Polski na poziom bezpieczeństwa Rzeczypospolitej przeprowadza w swym tekście Paweł Olbrycht. Tematykę przestępstw popełnianych przez imigrantów z Ukrainy w Polsce podejmuje Yuliya Lesyk. Na przypadki handlu ludźmi do pracy przymusowej, których ofiarami są Ukraińcy decydujący się na podjęcie pracy w Polsce, zwraca uwagę Barbara Klebeko. Z kolei Krystyna Świdzińska podejmuje problem bezpieczeństwa na granicy polsko-ukraińskiej. Zwraca uwagę na związek ukształtowania tego odcinka polskiej granicy z nielegalną imigracją na jej odcinku, które sprzyja temu zjawisku. W trzeciej części tomu znalazły się trzy artykuły, przedstawiające lokalny wymiar imigracji ukraińskiej do Polski. Położenie imigrantów z Ukrainy we Wrocławiu opisuje Marcin Kożuszek. Zwraca uwagę na działalność organizacji ukraińskich na terenie miasta, a także – w oparciu o wyniki własnych badań – na percepcję Ukraińców przez wrocławian. Z kolei sytuację Ukraińców na trójmiejskim rynku pracy przybliżają Tomasz Buchwald, Piotr Gajewski i Adrian Szydlik. Osadzają ją w kontekście regulacji prawnych, dotyczących podejmowania pracy przez obcokrajowców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zjawisko ukrainizacji Uniwersytetu Opolskiego poddaje analizie Daniel Wiśniewski. Opisuje je w kontekście dokonującego się w Polsce – w znacznej części za sprawą studentów z Ukrainy – procesu umiędzynarodowienia naszych uczelni wyższych. Zwieńczenie tomu i zarazem jego ostatnią, czwartą część, stanowi tekst autorstwa Agnieszki Sawicz. Opisuje w nim ona genezę uchwalenia i skutki wprowadzenia w życie Ustawy o Karcie Polaka. Zauważa, iż dla wielu osób polskiego pochodzenia zamieszkałych w państwach postsowieckich stała się ona „przepustką na Zachód”.pl
dc.language.isopl
dc.publisherAkademia Wojsk Lądowych we Wrocławiupl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.titleImigranci z Ukrainy w Polsce. Potrzeby i oczekiwania, reakcje społeczne, wzywania dla bezpieczeństwapl
dc.typebookpl
dc.contributor.organizationAkademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszkipl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska