Show simple item record

dc.contributor.authorLewandowski, Arkadiusz
dc.date.accessioned2019-05-24T11:04:30Z
dc.date.available2019-05-24T11:04:30Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationLewandowski A. 2019. Kryzys migracyjny jako zagrożenie bezpieczeństwa kulturowego w opinii studentów bezpieczeństwa wewnętrznego, [w:] Bezpieczeństwo społeczne. Konteksty - zagrożenia - perspektywy, red. J. Michalski, A. Lewandowski, M. Wolińska, Pułtuskpl
dc.identifier.isbn978-83-7549-321-4
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/16976
dc.description.abstractCelem niniejszego artykułu jest określenie poziomu subiektywnego poczucia bezpieczeństwa kulturowego studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. W celu uzyskania odpowiedzi na przedstawione pytanie, w marcu 2018 roku przeprowadzono badania sondażowe w grupie 90 studentów I i II roku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. W opinii studentów kryzys migracyjny nie był uznany za główne zagrożenie bezpieczeństwa państwa, jednocześnie jednak stanowił podstawowe zagrożenie dla bezpieczeństwa kulturowego. Oceniając kryzys migracyjny z perspektywy możliwych konsekwencji utożsamiano go z potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa kulturowego poprzez np. wpływ na wzrost zagrożenia napięciami kulturowymi. Obawy przed skutkami masowych migracji uwidaczniały się również w ramach zdecydowanie negatywnej opinii studentów co do możliwości przyjmowania migrantów przez Rzeczpospolitą Polską.pl
dc.description.abstractThe purpose of this article is to define the subjective sense of cultural safety of students in the field of internal security. In order to obtain an answer to the question presented in March 2018, a survey was conducted in a group of 90 first and second year students. In the students' opinion, the migration crisis was not recognized as the main threat to state security, but at the same time it was a major threat to cultural security. When assessing the migration crisis from the perspective of possible consequences, it was considered a potential threat to cultural security by increasing the threat of cultural tensions. Concerns about the effects of mass migration were also reflected in the definitely negative opinion of students regarding the possibility of migrants being accepted by the Republic of Poland.en
dc.language.isopl
dc.publisherAkademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtuskupl
dc.rightsUznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/*
dc.subjectkryzys migracyjnypl
dc.subjectbezpieczeństwo kulturowepl
dc.subjecttożsamość narodowapl
dc.subjectsubiektywne bezpieczeństwopl
dc.subjectmigration crisisen
dc.subjectcultural securityen
dc.subjectnational identityen
dc.subjectsubjective securityen
dc.titleKryzys migracyjny jako zagrożenie bezpieczeństwa kulturowego w opinii studentów bezpieczeństwa wewnętrznegopl
dc.title.alternativeThe migration crisis as a threat to cultural security in the opinion of students of internal securityen
dc.typebookPartpl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska