Show simple item record

dc.contributor.authorWiśniewska, Agnieszka
dc.date.accessioned2019-05-24T13:05:44Z
dc.date.available2019-05-24T13:05:44Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationWiśniewska, A. (2018). Jakość życia w ujęciu teoretycznym oraz w badaniu gospodarstw domowych korzystających ze świadczenia „Rodzina 500+”. Kwartalnik KES, 4(36) : 105-121.pl
dc.identifier.issn2082-0976
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/16978
dc.description.abstractJakość życia odzwierciedla stopień zaspokojenia potrzeb, a także zaopatrzenie gospodarstw domowych w niezbędne do życia elementy. Na jakość życia gospodarstw domowych ma wpływ ich zamożność oraz zasobność. Prócz dochodów, jakie otrzymują gospodarstwa domowe za wykonywaną pracę, część z nich korzysta z różnego rodzaju świadczenia z zakresu rodzinnych i wychowawczych. Do świadczeń takich zaliczają się środki pochodzące z programu „Rodzina 500+”. Celem głównym jest wery kacja postawionej hipotezy: program „Rodzina 500+” przyczynia się do poprawy jakości życia wśród polskich gospodarstw domowych. Celem dodatkowym artykułu jest sprecyzowanie pojęcia „jakość życia” w oparciu o dostępne źródła. Wskazuje się na założenia programu „Rodzina 500+” jako instrumentu polityki rodzinnej oraz wpływ tego świadczenia na jakość życia. Wykorzystana metodologia badawcza to krytyczna analiza literatury, metoda badań dokumentów oraz metoda analityczna i opisowa. Wykorzystano również metodę badania sondażu diagnostycznego. Praktyczną konsekwencją powstania artykułu jest możliwość wykorzystania przeprowadzonych badań do dalszych analiz.pl
dc.description.abstractThe quality of life as a concept is considered from the point of view of different sciences. The quality of life reflects the level of satisfying the needs, and also the supply of the household with vital elements. The quality of households’ life is connected with their wealth and affluence. In addition to the income earned by households for their work, some of them receive a variety of family-oriented benefits. Benefits like that include those from the Family 500+ Programme. The purpose of this article is to indicate a uniform and synthetic definition of the term ‘‘quality of life’’. The author describes the framework of the Family 500+ Programme as an instrument of pro-family policy and its impact on the quality of life. Thee research methodology includes: critical analysis of the literature, the method of examining documents and the analytical and the descriptive method. In addition, to survey of Polish households, the diagnostic survey method was used. The practical consequence and the social implication of the article is the inference about the Family 500+ Programme and the possibility of using the research for further analysis. Besides, the article may be a guide to creating pro-family programmes, as well as adjusting the offers of the financial sector for households.en
dc.language.isopl
dc.publisherSzkoła Główna Handlowa w Warszawiepl
dc.rightsUznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/*
dc.subjectjakość życiapl
dc.subjectgospodarstwo domowepl
dc.subject„Rodzina 500+”pl
dc.subjecthouseholden
dc.titleJakość życia w ujęciu teoretycznym oraz w badaniu gospodarstw domowych korzystających ze świadczenia „Rodzina 500+”pl
dc.title.alternativeThe impact of the Family 500+ Programme on quality of life of Polish householdsen
dc.typearticlepl
dc.contributor.organizationUniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usługpl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska