Show simple item record

dc.contributor.authorDaraszkiewicz, Maciej
dc.date.accessioned2019-08-19T08:21:16Z
dc.date.available2019-08-19T08:21:16Z
dc.date.issued2019-05-17
dc.identifier.citationDaraszkiewicz M, Działalność Stowarzyszenia Kibiców Pogoni Szczecin "Portowcy" w kontekście szeroko pojętego bezpieczeństwa, [w;] Nauka, Badania i Doniesienia Naukowe, red. T. Wysoczański, Świebodzice 2019, s 135-143.pl
dc.identifier.isbn978-83-951445-5-4
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/17196
dc.descriptionPierwsza publikacja lic. Macieja Daraszkiewicza. studenta Uniwersytetu Szczecińskiego/Instytut Politologii i Europeistyki. Wszelkie krytyczne uwagi, spostrzeżenia oraz porady autor z wdzięcznością wysłucha.pl
dc.description.abstractPrzedmiotem niniejszego artykułu będzie działalność kibiców Pogoni Szczecin skupionych w Stowarzyszeniu Kibiców Pogoni Szczecin "Portowcy". Środowisko kibiców generuje wiele zagrożeń, a jego charakter jest dynamiczny i zmienny w czasie, podobnie jak rodzaje zagrożeń, które wytwarza. Ostatnie lata pokazują, że poprzez nabranie podmiotowości kibice, jako stowarzyszenia są w stanie także pozytywnie wpłynąć na bezpieczeństwo poprzez współpracę zarówno z organami rządowymi jak i samorządowymi. Działania kibiców w dużej mierze wychodzą poza kwestie czysto piłkarsko-stadionowe i dotyczy coraz częściej kwestii społecznych takich jak pomoc socjalna dla najbardziej potrzebujących. Poczynania kibiców dotyczą również pracy z trudną młodzieżą z ośrodków szkolno-wychowawczych poprzez prowadzenie edukacyjnej działalności wraz z żołnierzami podziemia niepodległościowego. Monitorowanie i badanie środowiska kibiców piłki nożnej jest niezbędne to zrozumienia sensu działań oraz istoty, co bezpośrednio przyczyni się na wzrost szeroko rozumianego bezpieczeństwa.pl
dc.description.abstractThe subject of this article will be the activity of Pogoń Szczecin supporters gathered in the Pogoń Szczecin Association "Portowcy". The fan community generates many threats, and its character is dynamic and changeable over time, as well as the types of threats it generates. Recent years have shown that by fanning the subjectivity of the fans, as associations they are also able to positively influence security through cooperation with both government and local government authorities. Fan activities largely go beyond purely football and stadium issues, and more and more often concern social issues such as social assistance for the most needy. The activities of supporters also apply to working with difficult youth from educational and educational centers as part of conducting educational activities together with soldiers of the independence underground. Monitoring and researching the environment of football supporters is necessary to understand the meaning of actions and beings, which will directly contribute to the increase of security in the broad sense.en
dc.language.isopl
dc.publisherIdea Knowledge Futurepl
dc.rightsUznanie autorstwa 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/*
dc.subjectspołeczeństwo obywatelskiepl
dc.subjectpiłka nożnapl
dc.subjectkibicepl
dc.subjectbezpieczeństwopl
dc.subjectPogoń Szczecinpl
dc.subjectstowarzyszeniepl
dc.subjectfootball supportersen
dc.subjectnational securityen
dc.subjectorganizacje pozarządowepl
dc.subjecttrzeci sektorpl
dc.subjectsocial securityen
dc.subjectassociationen
dc.subjectNGOen
dc.titleDziałalność Stowarzyszenia Kibiców Pogoni Szczecin "Portowcy" w kontekście szeroko pojętego bezpieczeństwapl
dc.typeconferenceObjectpl
dc.contributor.organizationUniwersytet Szczeciński/Instytut Politologii i Europeistykipl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska