Show simple item record

dc.contributor.authorBasińska, Beata
dc.date.accessioned2013-05-10T13:44:29Z
dc.date.available2013-05-10T13:44:29Z
dc.date.issued1998
dc.identifier.citationBasińska B. Skuteczność samokontroli a poziom lęku i depresji u młodzieży chorej na cukrzycę insulinozależną. Zdrowie Psychiczne, Volume 3-4, 1997, pp. 157-163pl
dc.identifier.issn0044-2003
dc.identifier.urihttp://depot.ceon.pl/handle/123456789/1721
dc.descriptionBasińska B. Skuteczność samokontroli a poziom lęku i depresji u młodzieży chorej na cukrzycę insulinozależną. Zdrowie Psychiczne, Volume 3-4, 1997, pp. 157-163pl
dc.description.abstractCelem niniejszej pracy było określenie związku pomiędzy natężeniem objawów depresji i lęku a skutecznością samokontroli cukrzycy insulinozależnej w grupie młodzieży. W badaniu wzięło udział 47 pacjentów (23 dziewczęta i 24 chłopców, średni wiek 17 lat) chorujących na cukrzycę insulinozależną typu 1. Zastosowano nastepujące metody: Kwestionariusz Becka (Beck Depression Inventory) do pomiaru poziomu depresji i Kwestionariusz STAI Spielbergera w adaptacji Wrześniewskiego do pomiaru natężenia lęku stanu i cechy. Do oceny skuteczności samokontroli wybrano wyniki badania hemoglobiny glikozylowanej (Hbalc), świadczącymi o wyrównaniu poziomów cukru we krwi w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Uzyskane wyniki pokazały, że poziom depresji w grupie młodzieży chorej na cukrzycę jest silnie związany z natężeniem lęku osobowościowego i umiarkowanie z poziomem lęku sytuacyjnego. Lepszy poziom samokontroli korelował z krótszym stażem chorobowym. Gorszy poziom samokontroli był współzależny z nasileniem objawów depresji. Płeć nie różnicowała badanej młodzieży w zakresie cech osobowościowych. Podsumowując, poziom samokontroli cukrzycy typu 1 wśród młodzieży jest współzależny z ich stanem psychologicznym.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherPolskie Towarzystwo Higieny Psychicznejpl
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polskapl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode
dc.subjectHba1cpl
dc.subjectsamokontrolapl
dc.subjectdepresjapl
dc.subjectlęk (cecha)pl
dc.subjectlęk (stan)pl
dc.subjectcukrzyca insulinozależnapl
dc.titleSkuteczność samokontroli a poziom lęku i depresji u młodzieży chorej na cukrzycę insulinozależnąpl
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl
dc.contributor.organizationPolitechnika Gdańskapl
dc.description.epersonBeata Basinska
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska