Show simple item record

dc.contributor.authorCzyżewski, Andrzej
dc.contributor.authorStrońska-Ziemann, Joanna
dc.date.accessioned2019-08-21T13:45:10Z
dc.date.available2019-08-21T13:45:10Z
dc.date.issued2016-11
dc.identifier.citationCzyżewski, A., Strońska-Ziemann, J. (2016). Obszary wiejskie w podregionie pilskim przed i po akcesji Polski do UE. Bydgoszcz: Wyd. KPSW w Bydgoszczy.pl
dc.identifier.isbn978-83-89914-91-0
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/17227
dc.description.abstractCelem głównym pracy jest kompleksowe określenie poziomu rozwoju gmin podregionu pilskiego, z uwzględnieniem jego determinantów i spójności w okresie przed i poakcesyjnym. Poznanie poziomu rozwoju i spójności w trzech okresach umożliwi zbadanie dynamiki rozwoju obszarów wiejskich podregionu oraz określenie związków z pozyskanymi środkami unijnymi. Tym samym będzie możliwe określenie poziomu realizacji założeń polityki unijnej na szczeblu badanego podregionu i zarekomendowanie działań, których podjęcie powinno wspomóc rozwój badanego obszaru. Osiągnięcie głównego celu wymagało realizacji celów cząstkowych, związanych z przeprowadzonymi etapami badawczymi: identyfikacja metod badawczych umożliwiających określenie determinantów i spójności rozwoju podregionu pilskiego, rozpoznanie wskaźników społeczno – ekonomiczno – przestrzennych charakteryzujących gminy podregionu pilskiego,określenie struktur gospodarstw rolnych w skali lokalnej w latach 1996, 2002, 2010, określenie poziomu spójności rozwoju gmin podregionu, wskazanie czynników rozwoju obszarów wiejskich oraz czynników determinujących zmiany struktur gospodarstw rolnych, określenie skuteczności i aktywności w pozyskiwaniu środków unijnych w gminach podregionu pilskiego oraz określenie współzależności pomiędzy wskaźnikami spójności rozwoju, czynnikami rozwoju obszarów wiejskich i pozyskanymi dotacjami unijnymi oraz zdiagnozowanie skuteczności realizacji założeń Wspólnej Polityki Rolnej.pl
dc.language.isopl
dc.publisherWydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczypl
dc.rightsUznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/*
dc.subjectobszar wiejskipl
dc.subjectUnia Europejskapl
dc.subjectwieś i rolnictwopl
dc.subjectpodregion pilskipl
dc.titleObszary wiejskie w podregionie pilskim przed i po akcesji Polski do UEpl
dc.title.alternativeRural Areas in the Pilski Subregion Before and After Accession to the EUen
dc.typebookpl
dc.contributor.organizationKujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczypl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska