Show simple item record

dc.contributor.authorGreń, Zbigniew
dc.date.accessioned2019-08-30T08:02:16Z
dc.date.available2019-08-30T08:02:16Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationZbigniew Greń, Spory religijne w prasie Śląska Cieszyńskiego, [w:] O języku dla Anny Wierzbickiej, red. J. Chojak, Z. Zaron, Warszawa 2018, 131-148pl
dc.identifier.isbn978-83-65667-84-7
dc.identifier.isbn978-83-7798-277-8
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/17287
dc.description.abstractW artykule niniejszym postawiono sobie za cel analizę sporów religijnych na Śląsku Cieszyńskim, przebiegających w sferze publicznej w prasie regionalnej. Ze względu na tematykę sporów analizie poddano prasę o jasnej i deklaratywnej orientacji wyznaniowej, z okresu końca wieku XIX i początków XX wieku. Zespoły redakcyjne i autorskie prasy regionalnej na Śląsku Cieszyńskim tego okresu należy traktować jako przywódców opinii publicznej. Prasa ta pod koniec wieku XIX i na początku XX (do II wojny światowej) była doskonale rozwinięta –kilkanaście tytułów, stali subskrybenci we wszystkich miejscowościach regionu. W pewnej mierze oddawała ona poglądy własnych czytelników, sama też starała się wpływać na ich opinie. I wprawdzie z czasem rozwinął się w regionie ruch ekumeniczny – początkowo wśród kościołów protestanckich, z czasem z udziałem kościoła katolickiego, to jednak wpływ ducha porozumienia międzywyznaniowego nie od razu stał się odczuwalny w skali społecznej. Do dziś bowiem w warunkach konfliktowych, na przykład w internetowych dyskusjach na temat relacji międzywyznaniowych, z racji względnej ich anonimowości, zwalniającej niejako z wymogu zachowania poprawności politycznej (tu: wyznaniowej), pojawiają się podobne argumenty i odwołania do tych samych domen określających wyznawców poszczególnych religii obecnych na Śląsku Cieszyńskim.pl
dc.description.abstractThis paper aims to analyze religious disputes in Cieszyn Silesia in the religious press of the 19th century and the beginning of the 20th century. The starting point of the analysis is the situation of the act of dispute. The analysis approach used in the article is the linguistic picture of the world.en
dc.language.isopl
dc.publisherUniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki; Bel Studio Sp. z o.o.pl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/*
dc.subjectŚląsk Cieszyńskipl
dc.subjectKościół ewangelicko-augsburski w Polscepl
dc.subjectKościół rzymsko-katolicki w Polscepl
dc.subjectkonflikty religijnepl
dc.subjectsekty religijnepl
dc.subjectstudia śląskiepl
dc.subjecthistoria Śląska Cieszyńskiegopl
dc.subjectreligious sectsen
dc.subjectreligious studiesen
dc.subjectreligious stereotypesen
dc.subjectprotestantismen
dc.subjectCieszyn Silesiaen
dc.titleSpory religijne w prasie Śląska Cieszyńskiegopl
dc.title.alternativeReligious Disputes in the Cieszyn Silesia Pressen
dc.typearticlepl
dc.contributor.organizationUniwersytet Warszawski, Wydział Polonistykipl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska