Show simple item record

dc.contributor.authorDaraszkiewicz, Maciej
dc.contributor.editorTobiasz, Wysoczański
dc.date.accessioned2019-09-05T15:44:21Z
dc.date.available2019-09-05T15:44:21Z
dc.date.issued2019-08-30
dc.identifier.citationDaraszkiewicz M.,Ideologia wyszyta na szalikach, czyli jakie poglądy mają polscy „szalikowcy”? Studium przypadku na podstawie szalików kibiców Pogoni Szczecin i Legii Warszawa, [w:] Nauka, Badania i Doniesienia Naukowe 2019 Nauki Humanistyczne i Społeczne cz.2, pod red. T.Wysoczańskiego, Świebodzice 2019, s. 48-57.pl
dc.identifier.isbn978-83-9538882-1-7
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/17302
dc.description.abstractPrzedmiotem poniższej pracy są szaliki kibiców piłki nożnej w Polsce, a dokładniej ideologia na nich wyszyta i ukazana. Podczas prowadzonych badań terenowych oraz jakościowych bez problemu można było zauważyć, że szalik to jeden z głównych atrybutów kibica. Analizie poddane zostało 100 szalików, które zostały zakwalifikowane przez kibiców Legii Warszawa i Pogoni Szczecin, jako te posiadające znamiona ideologii. Zostały one wyodrębnione z grupy ok. 800 szalików, jakie posiadali ich kolekcjonerzy, a zarazem fanatycy swoich zespołów. Kibice w Polsce są niezwykle jednolici, jeżeli chodzi np. o kwestie antykomunizmu, co wynika również z historii miejscowego ruchu kibicowskiego. Środowisko kibiców piłki nożnej w Polsce generuje wiele zagrożeń nie tylko bezpieczeństwa publicznego, ale również politycznego. Część z nich podszyta jest poglądami społeczno-politycznymi, dlatego też niezbędne jest zrozumienie charakteru środowiska oraz poglądów, jakimi kierują się kibice piłki nożnej w Polsce.pl
dc.description.abstractThe subject of the following work will be football fans' scarves in Poland, and more precisely the ideology embossed and shown on them. During the field and quality studies, it was easy to notice that the scarf is one of the main attributes of the supporter. The analysis covered 100 scarves, which were qualified by supporters of Legia Warszawa and Pogon Szczecin as those possessing signs of ideology. They were separated from a group of about 800 scarves owned by their collectors and at the same time fanatics of their bands. The supporters in Poland are extremely uniform when it comes to, for example, anti-communism issues, which also results from the history of the local fan movement. The environment of football fans in Poland generates many threats not only to public safety but also to political security. Some of them are lined with socio-political views, which is why it is necessary to understand the nature of the environment and the views of football fans in Poland.en
dc.language.isopl
dc.publisherIdea Knowledge Futurepl
dc.rightsUznanie autorstwa 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/*
dc.subjectpiłka nożnapl
dc.subjectkibicepl
dc.subjectideologiapl
dc.subjectszalikowcypl
dc.subjectbezpieczeństwopl
dc.subjectrasizmpl
dc.subjectantykomunizmpl
dc.subjectfootball supportersen
dc.subjectracismen
dc.subjectideologyen
dc.subjectanticommunismen
dc.subjectfootball scarfen
dc.titleIdeologia wyszyta na szalikach, czyli jakie poglądy mają polscy „szalikowcy”? Studium przypadku na podstawie szalików kibiców Pogoni Szczecin i Legii Warszawapl
dc.typeconferenceObjectpl
dc.contributor.organizationUniwersytet Szczeciński/Instytut Politologii i Europeistykipl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska