Show simple item record

dc.contributor.authorUrych, Ilona
dc.date.accessioned2019-09-10T12:58:38Z
dc.date.available2019-09-10T12:58:38Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationUrych, I. (2018). Klasy wojskowe jako obszar zainteresowań Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. W: . Kuśmider (red.). Teologiczne i prakseologiczne uwarunkowania współczesnej innowacji pedagogicznej. Współczesna wielowymiarowość bezpieczeństwa narodowego. Wybrane problemy z zakresu bezpieczeństwa publicznego i powszechnego. Kraków: "Apeiron".pl
dc.identifier.isbn978-83-64035-64-7
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/17308
dc.description.abstractCelem artykułu jest omówienie problematyki klas wojskowych jako obszaru zainteresowań Sił Zbrojnych RP. Zastosowaną metodą badawczą był sondaż diagnostyczny, techniką – ankieta i analiza dokumentów. Osiągnięcie celu wymagało przedstawienia wyników badań własnych dotyczących teleologii funkcjonowania klas wojskowych, gdzie dokonano charakterystyki uczniów klas wojskowych pod względem ich aksjologicznych predyspozycji i celów oraz przedstawiono cele programów realizowanych w klasach wojskowych. Następnie zaprezentowano prakseologię funkcjonowania klas wojskowych na podstawie diagnozy różnorodnych programów nauczania w ramach realizowanych innowacji pedagogicznych oraz na podstawie „Programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu edukacja wojskowa”.pl
dc.description.abstractThe aim of the article is to discuss the issue of military classes as an area of interest for the Armed Forces of the Republic of Poland. The 164 • Dr Ilona Urych research method used in the study was a diagnostic survey, the research technique was a questionnaire and document analysis. Achieving the goal requires presenting the results of own research on the teleology of the functioning of military classes, where the characteristics of the students of military classes were characterized in terms of their axiological predispositions and objectives, and the objectives of programs implemented in military classes were presented. Next, the praxeology of the functioning of military classes was presented based on the diagnosis of various curricula as part of pedagogical innovations and on the basis of the “Teaching program for upper secondary schools of the subject of Military education”.en
dc.language.isopl
dc.publisherNaukowo-Wydawniczy Instytut Badań Bezpieczeństwa i Obronności WSBPI „Apeiron” w Krakowiepl
dc.rightsDozwolony użytek*
dc.subjectklasy wojskowepl
dc.subjectedukacja wojskowapl
dc.subjectSiły Zbrojne RPpl
dc.subjectinnowacja pedagogicznapl
dc.subjectmilitary classesen
dc.subjectmilitary educationen
dc.subjectarmed forcesen
dc.subjectpedagogical innovationen
dc.titleKlasy wojskowe jako obszar zainteresowań Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Teleologiczne i prakseologiczne uwarunkowania współczesnej innowacji pedagogicznejpl
dc.typearticlepl
dc.contributor.organizationAkademia Sztuki Wojennejpl


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.