Show simple item record

dc.contributor.authorOpioła, Wojciech
dc.date.accessioned2013-05-13T10:43:23Z
dc.date.available2013-05-13T10:43:23Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn1896-7132
dc.identifier.urihttp://depot.ceon.pl/handle/123456789/1733
dc.descriptionThe Civil War in Spain broke out in summer 1936. Due to the intervention of the third countries the conflict quickly became international in its character and was widely commented in the media. In Poland, the first six months of the war were the most widely described and commented political event in the second half of 1936. Polish catholic press while commenting the Spanish Civil War unanimously supported the rebels. The situation in the Iberian Peninsula used to be presented as defending the Christian faith against the communist revolution. It was characteristic for the Catholic press to show the situation in Spain using a kind of dichotomy: good-bad, we-they. Most articles justified the rebellion of generals and showed it as a rightful act in the face of the revolutionary ferment of the communist and anarchist party, decrepitude or a silent consent of the government to burn churches and kill clergymen. It was written that those that contributed to this situation were, most of all, freemasonry, the Soviet Union as an exporter of communism, and the Jews. Sometimes some publicists tried to prove that the Civil War in Spain was caused by the government of Leon Blum or even Leon Trotsky and the rising of the Fourth International.pl
dc.description.abstractLatem 1936 roku wybuchła w Hiszpanii wojna domowa. Wskutek interwencji państw trzecich konflikt szybko zyskał charakter międzynarodowy i szeroki wydźwięk medialny. W Polsce, pierwsze półrocze wojny (lipiec 1936 – styczeń 1937) było najszerzej opisywanym i komentowanym wydarzeniem politycznym w drugiej połowie 1936 roku. Polska prasa katolicka w sprawie wojny domowej w Hiszpanii jednogłośnie opowiedziała się po stronie rebeliantów. Sytuacja na Półwyspie Iberyjskim była przedstawiana najczęściej jako obrona wiary chrześcijańskiej przed komunistyczną rewolucją. Charakterystyczne dla prasy katolickiej było przedstawianie sytuacji na froncie hiszpańskim na zasadzie dychotomii dobry-zły; my-oni. Optyka większości artykułów uzasadniała rebelię generałów jako działanie słuszne w obliczu rewolucyjnego fermentu partii komunistów, anarchistów i nieudolności lub cichego przyzwolenia rządu na palenie kościołów oraz zabijanie osób duchownych. Jako siły sprawcze wskazywane były przede wszystkim: masoneria, Związek Radziecki jako eksporter komunizmu i Żydzi. Czasami niektórzy publicyści próbowali udowodnić, że wojna domowa w Hiszpanii jest dziełem francuskiego rządu Leona Bluma, lub nawet Lwa Trockiego i rodzącej się IV Międzynarodówki.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherAkademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzipl
dc.rightsDozwolony użytek
dc.subjectprasa polska 1936-1939pl
dc.subjectwojna domowa w Hiszpaniipl
dc.titleStanowisko polskiej prasy katolickiej wobec wojny domowej w Hiszpanii 1936-1939. Analiza dyskursu medialnegopl
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl
dc.contributor.organizationUniwersytet Opolski, Instytut Politologiipl
dc.description.epersonWojciech Opioła


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.