Show simple item record

dc.contributor.authorGrygierzec, Beata
dc.contributor.authorRadkowski, Adam
dc.date.accessioned2019-11-13T16:16:06Z
dc.date.available2019-11-13T16:16:06Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.citationGrygierzec, B. Radkowski, A. (2006). Structure of the total yield and the macroelements' content in the mountain meadow flora. Chemia i Inżynieria Ekologiczna, 13(1-2), 68-71.en
dc.identifier.issnPrinted version ISSN: 1898-6188
dc.identifier.issnOnline version ISSN: 2657-7798
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/17576
dc.description.abstractBadania prowadzono w latach 1999-2002 na trwałym użytku zielonym w Czarnym Potoku koło Krynicy (650 m n.p.m.). Doświadczenie założone metodą losowanych bloków w czterech powtórzeniach, użytkowano kośnie, zbierając corocznie dwa pokosy. W badaniach uwzględniono dwa warianty nawozowe N80P18K66, N120P18K66 i kontrolę. Celem podjętych badań było określenie ilości i struktury plonu całkowitego górskiej roślinności łąkowej, w którym wyróżniono masę roślin użytkowanych rolniczo, ścierń oraz masę korzeniową warstw 0-3 cm i 3-15 cm. W badaniach przedstawiono również zawartość podstawowych składników mineralnych w nadziemnej i podziemnej masie roślin. Największy udział w plonie ogólnym miał plon płytkiej masy korzeniowej w warstwie gleby od 0 do 3 cm, a najmniejszy plon masy korzeniowej roślin warstwy od 3 do 15 cm. Zawartość makroelementów w suchej masie roślin użytkowanych rolniczo była na ogół dodatnio związana ze wzrastającym nawożeniem azotowym. W ścierni i w masie korzeniowej warstw 0-3 cm i 3-15 cm, w stosunku do masy roślin użytkowanych, malała zawartość azotu ogólnego, potasu wapnia i magnezu, natomiast wzrosła ilość fosforu oraz sodu.pl
dc.description.abstractThe investigations were conducted in 1999-2002 in the permanent grassland in Czarny Potok near Krynica (altitude - 650 m). The investigation designed by split-splot method in four replicants was cutting utilized and 2 swards were collected every year. In the study two variants of fertilization were taken into account: N80P18K66, N120P18K66 and the control. The aim of the conducted study was to determine the value and structure of total yield from the mountain meadow flora, in which the mass of agriculturally utilized plants, stubble of fundamental mineral compounds in the above-ground and underground plant mass were separated. The highest share in the total yield was noticed for the yield of shallow root mass in the layer of 0-3 cm, and lowest allotment for the yield root mass of 3-15 cm layer. Macroelements’ content in the dry mass of the plants agriculturally utilized was usually positively related to the rising amount of nitrogen fertilization. In the stubble and root mass of 0-3 cm and 3-15 cm the level of total nitrogen, potassium and usually calcium as well as magnesium content ecreased and the amount of phosphorus and sodium increased in relation to the mass of utilized plants.en
dc.language.isoen
dc.publisherTowarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznejen
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjecttotal yielden
dc.subjectstructureen
dc.subjectagricultural yielden
dc.subjectstubbleen
dc.subjectyield of the root massen
dc.subjectcontent of total Nen
dc.subjectPen
dc.subjectKen
dc.subjectCaen
dc.subjectMgen
dc.subjectNaen
dc.subjectplon całkowitypl
dc.subjectstruktura plonu rolniczegopl
dc.subjectścierńpl
dc.subjectplon masy korzeniowejpl
dc.subjectzawartość N-ogólnegopl
dc.subjectPpl
dc.subjectKpl
dc.subjectCapl
dc.subjectMg i Napl
dc.titleStructure of the Total Yield and the Macroelements’ Content in the Mountain Meadow Floraen
dc.title.alternativeStruktura plonu całkowitego oraz zawartość makroelementów w górskiej roślinności łąkowejpl
dc.typearticleen
dc.contributor.organizationUniversity of Agriculture in Krakowen


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska