Show simple item record

dc.contributor.editorSzpakowski, Mirosław K.
dc.contributor.editorDąbek, Ewelina
dc.date.accessioned2019-11-18T09:57:22Z
dc.date.available2019-11-18T09:57:22Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationPedagogiczne Aspekty Zarządzania Organizacją Tom III. (red.) M.K. Szpakowski, E. Dąbek, Knowledge Innovation Center Sp. z o.o., Zamość 2014.pl
dc.identifier.isbn978-83-935570-2-8
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/17615
dc.description.abstractZ ogromną satysfakcją oddajemy w ręce Czytelników kolejny, trzeci już tom z serii wydawniczej „Pedagogiczne aspekty zarządzania organizacją”. Tym razem w przyjętym planie staraliśmy się wskazać przede wszystkim role i funkcje, jakie nauki o zarządzaniu pełnią w ogólnej teorii organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów dotyczących: etyki, komunikacji oraz doradztwa (zarówno w oświacie, jak i biznesie, kulturze czy sztuce). Starając się zatem utrzymać (w miarę swych możliwości) stosunkowo skondensowaną formę, uznaliśmy, że XIX rozdziałów to minimum, które odda najlepiej nasze intencje i sposób postrzegania powyższej problematyki. Uczyni tym samym tę monografię merytorycznie spójną, przejrzystą i wszechstronnie przedstawiającą problematykę zarządzania organizacją w kontekście pedagogiki. Nieprzypadkowo więc znaczną część monografii poświęcamy analizie aspektów odnoszących się w sposób bezpośredni do ról i funkcji społeczno-pedagogicznych, które pełni Kościół katolicki. Dzięki Autorom reprezentującym Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie mamy możliwość zaprezentować więc wartości, które Kościół ten od wielu już wieków wnosi do pedagogiki ogólnej, wychowania, a nawet zarządzania. Nie bez przyczyny do etycznych aspektów zarządzania organizacją na przykładzie parafii katolickiej nawiązuje w pierwszym rozdziale mgr Mirosław K. Szpakowski. Autor, podkreślając w nim znaczenie etyki w zarządzaniu organizacją oraz zasobami ludzkimi, ukazuje jednocześnie wzajemne przenikanie teorii świeckich z kanonami Kościoła katolickiego. Koncentrując się na zarządzaniu parafią, która jest najmniejszą jednostką organizacyjną w strukturach organizacyjnych i zarządzania Kościoła, piszący zwraca również uwagę na elementy etyczne i moralne, towarzyszące zarządzaniu organizacjami. Analityczną formę w swym opracowaniu przyjął prof. Kazimierz W. Krupa, który wraz ze współautorami (doc. dr Pavlo Skotnyy i mgr Wojciech Krupa) w drugim rozdziale poddają wstępnej analizie raport Innovation Union scoreboard 2013. Z kolei dr Andrzej Gołębiowski i mgr Magdalena M. Kępa poświęcają trzeci rozdział rolom, jakie pełni komunikacja interpersonalna w zarządzaniu instytucjami pomocy społecznej. Dr Dawid Misiak, kontynuując ten wątek, przybliża znaczenie integracji pracowników w zarządzaniu organizacją, a w następnym rozdziale wyjaśnia też zarządcze aspekty w „niedyrektywnych” systemach pedagogicznych. Kluczowe pytania w obszarze zarządzania (w szóstym rozdziale) zadaje mgr Jolanta Kuźmiczuk-Szewczuk, poddając analizie zadania i funkcje dyrektorów placówek oświatowych. W siódmym rozdziale Magdalena Szpakowska, w interesującym kontekście komunikacji międzyludzkiej, zwraca uwagę na globalny wymiar tego zjawiska, które swój wyraz ma także w naukach o zarządzaniu. Nawiązując do powyższego zagadnienia, mgr Elżbieta Jędruszczak w ósmym rozdziale analizuje wpływ zarządzania na przyszłość szkoły katolickiej. Pozostając w obszarze pedagogiki, mgr Ewelina Dąbek (w rozdziale dziewiątym) omawia funkcjonowanie domów dziecka, które bezsprzecznie pełnią bardzo ważne funkcje społeczne. Doktor Monika Mazur w kolejnym rozdziale, nawiązując do pedagogiki szkolnej, poddaje drobiazgowej analizie funkcje i role doradcy zawodowego. Natomiast w jedenastym rozdziale wspólnie z Iwoną Zarębą podejmuje problematykę osób niepełnosprawnych na współczesnym rynku pracy. W powyższych rozważaniach, a zwłaszcza w kontekście pedagogiki i zarządzania, niekwestionowane znaczenia ma autorytet, któremu to swoje spostrzeżenia w dwunastym rozdziale poświęca mgr Magdalena Malec. Do nowatorskich metod nauczania nawiązuje z kolei mgr Katarzyna A. Brzuszkiewicz, koncentrując swą uwagę w trzynastym rozdziale przede wszystkim na znaczeniu wychowania przedszkolnego. Z kolei do wychowania chrześcijańskiego odnosi się w czternastym rozdziale mgr Agnieszka Gandzel. Autorka ta w rozdziale kolejnym wprowadza nas w „arkana” pedagogiki zawartej w Starym i Nowym Testamencie. Mgr Volodymir Ivasivka koncentruje natomiast swą uwagę (w szesnastym rozdziale) na zagadnieniach związanych z kulturowym i religijnym życiem Rusinów. Kolejny rozdział autorstwa mgr Elżbiety Jędruszczak (opracowany w języku rosyjskim) poświęcony jest nauczaniu Jana Pawła II, który, będąc także pedagogiem, zwracał szczególną uwagę na wychowanie i wartości. Stosunkowo pionierskie stanowisko w zakresie edukacji muzycznej w połączeniu z kulturą (na łamach osiemnastego rozdziału) reprezentuje mgr sztuki Piotr A. Szymański, który na przykładzie muzyki jazzowej prezentuje wiele interesujących idei. Kończy niniejszą monografię rozdział dziewiętnasty autorstwa dr Doroty Zawadzkiej. Jego zawartość skłania ku refleksjom, bowiem Autorka, opierając się o swe badania, szczegółowo omawia problematykę przemijania i starości w odniesieniu do poglądów dwóch pokoleń. Pozostajemy w przekonaniu, że opracowaliśmy wartościową pozycję, która będzie służyła przede wszystkim pracownikom placówek oświatowych oraz studentom kształcącym się na kierunkach pedagogicznych i ekonomicznych. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie praca i doświadczenie wszystkich Autorów, którym w tym miejscu pragniemy podziękować. Szczególne podziękowania kierujemy natomiast na ręce Pana Profesora, który jako recenzent ofiarował nam swoje wsparcie i udzielał cennych wskazówek. Mirosław K. Szpakowski, Ewelina Dąbekpl
dc.language.isopl
dc.publisherKnowledge Innovation Center Sp. z o.o.pl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectekonomiapl
dc.subjectorganizacjapl
dc.subjectpedagogikapl
dc.subjectnauczaniepl
dc.subjectwychowaniepl
dc.subjectzarządzaniepl
dc.titlePedagogiczne Aspekty Zarządzania Organizacją Tom IIIpl
dc.typebookpl
dc.contributor.organizationAkademia Leona Koźmińskiego w Warszawiepl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska