Show simple item record

dc.contributor.authorKaźmierczak, Danuta
dc.contributor.editorJagusiak, Bogusław
dc.date.accessioned2019-12-03T09:35:31Z
dc.date.available2019-12-03T09:35:31Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationD. Kaźmierczak, Kierunki rozwoju logistyki wyzwaniem dla edukacji w zakresie bezpieczeństwa i obronności w: Studia Administracji i Bezpieczeństwa Nr 6, Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski 2019, s.49 -62.pl
dc.identifier.issn2543-6961
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/17704
dc.description.abstractSystem logistyki narodowej składa się z podsystemów: logistyki wojskowej i logistyki cywilnej. Należy wyodrębnić w nim również logistykę zarządzania kryzysowego. Obecnie rozwój technologiczny i zmiana uwarunkowań środowiska bezpieczeństwa prowadzą do integracji logistyki trzech wymienionych obszarów. Efektem ma być zwiększenie interoperacyjności elastyczności, wrażliwości, a także skuteczności reakcji na otoczenie zewnętrzne. To, w konsekwencji, oznacza zwiększony poten cjał systemu narodowej logistyki. System edukacji, realizując zadania kształcenia kadr dla bezpieczeństwa i obronności, powinien uwzględnić potrzebę kształcenia logistyków posiadających wiedzę i umiejętności z zakresu logistyki wojskowej, zarządzania kryzysowego i cywilnej. Kombinacja, a raczej integracja programów, pozwoli kształcić logistyków odnoszących sukcesy na rynku pracy, a przede wszystkim profesjonalnie realizować zadania na rzecz bezpieczeństwa narodowego.pl
dc.language.isopl
dc.publisherWydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolskipl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectsystem logistyki narodowejpl
dc.subjectintegracjapl
dc.subjectwspółpraca cywilno-wojskowapl
dc.subjectedukacjapl
dc.titleKierunki rozwoju logistyki wyzwaniem dla edukacji w zakresie bezpieczeństwa i obronności.pl
dc.typearticlepl
dc.contributor.organizationUniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowiepl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska