Show simple item record

dc.contributor.authorKotarski, Hubert
dc.date.accessioned2013-05-23T07:59:08Z
dc.date.available2013-05-23T07:59:08Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.isbn978-83-7383-323-4
dc.identifier.urihttp://depot.ceon.pl/handle/123456789/1774
dc.description.abstractPrezentowany referat jest próbą refleksji nad rolą czynników zewnętrznych i wewnętrznych w procesie rozwoju regionalnego Polski, ze szczególnym uwzględnieniem województwa podkarpackiego. W warstwie teoretycznej referat z jednej strony odwoływał się będzie roli kapitałów: społecznego, ludzkiego, kulturowego. W referacie pojawią się nawiązania klasycznych tekstów Pierre’a Bourdieu, Roberta Putnama, Jamesa Colemana czy też Francisa Fukuyamy, podnoszących problem kapitału społecznego, kulturowego i ludzkiego. Z drugiej zaś strony pojawią się także odwołania do teorii rozwoju regionalnego, które podkreślają istotność roli kapitałów w procesie wzrostu gospodarczego regionów. W świetle badań dotyczących dysproporcji w rozwoju regionów, podkreśla się, że to właśnie różnice w jakości kapitału społecznego, kulturowego i ludzkiego są często przyczyną utrzymujących się, czy nawet pogłębiających się, różnic w poziomach rozwoju krajów oraz regionów. Województwo Podkarpackie poprzez swoje położenie geograficzne jest jednym z najbardziej na wschód wysuniętych obszarów Unii Europejskiej. W związku z tym samo położenie umieszcza województwo Podkarpackie na peryferiach Zjednoczonej Europy. Podkarpackie, wraz z innymi województwami tzw. ściany wschodniej zaliczane jest do grupy regionów dysponujących najmniejszym potencjałem rozwojowym. Analiza zróżnicowania kapitałów w regionach Zjednoczonej Europy, ze szczególnym uwzględnieniem województwa Podkarpackiego, stanowić będzie próbę odpowiedzi na pytanie czy istniejące obecnie różnice w jakości zasobów o charakterze endo- i egzogennym będą w najbliższej przyszłości determinować pogłębianie się dysproporcji w rozwoju regionalnym Polski. Osobnym zagadnieniem poruszonym w referacie będzie problem polaryzacji przestrzennej zasobów powyższych kapitałów w Polsce i regionach UE.pl_PL
dc.publisherWydawnictwo Naukowe Scholar
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polskapl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectkapitał ludzkipl_PL
dc.subjectwojewództwo podkarpackiepl_PL
dc.subjectrozwój regionalnypl_PL
dc.subjectkapitał społecznypl_PL
dc.titleEgzogenne i endogenne czynniki rozwoju regionalnego. Podkarpacie na tle polskich regionów, w: Regionalny wymiar procesów transformacyjnych, red. A. Tuziak, B. Tuziak, Warszawa
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.contributor.organizationUniwersytet Rzeszowski
dc.description.epersonHubert Kotarski
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska