Show simple item record

dc.contributor.authorCzeranowska, Olga
dc.date.accessioned2020-03-17T12:13:00Z
dc.date.available2020-03-17T12:13:00Z
dc.date.issued2019-09
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/18053
dc.description.abstractRaport prezentuje wyniki badania ilościowego migrantów wielokrotnych w ramach projektu „W poszukiwaniu teorii migracji wielokrotnych. Ilościowe i jakościowe badanie polskich migrantów po 1989 roku” (finansowanie ze środków NCN: Sonata Bis). Badanie zostało przeprowadzone w formie ankiety internetowej, w doborze próby posłużono się metodologią doboru sterowanego przez respondenta (Respondent Driven Sampling). Do badania zostały zaproszone dorosłe osoby urodzone w Polsce, które obecni mieszkają w innym kraju oraz mają doświadczenie życia w co najmniej dwóch krajach poza Polską (łącznie z obecnym). Próba uzyskana w badaniu była znacząco sfeminizowana i przeważały w niej osoby pomiędzy 25 a 34 rokiem życia. Jej istotną cechą była również przewaga osób z wykształceniem wyższym. Prawie połowa respondentów mieszkała w więcej niż w dwóch krajach, ale osoby „hipermobilne” (5 migracji lub więcej) stanowiły tylko niewielki procent próby. Najczęściej trajektorie migracyjne rozpoczęły się od migracji do Wielkiej Brytanii, Niemiec lub USA. W chwili badania, największe odsetki respondentów mieszkały w Wielkiej Brytanii, Niemczech oraz Czechach. Najczęściej wskazywanym powodem odbycia zarówno pierwszej jak i obecnej migracji były kwestie zawodowe.pl
dc.description.abstractThis report presents results of quantitative research that was a part of the project ‘In search of a theory of multiple migration. A quantitative and qualitative study of Polish migrants after 1989’ (NCN: Sonata Bis funding scheme). Data was gathered with a web-questionnaire, with Respondent-driven sampling. Respondents were adults born in Poland who are currently living abroad and had stayed in at least two foreign countries (including the current one). Our sample is feminized, and persons between 25 and 34 are the biggest age group. Another important characteristic of the sample is dominance of individuals with tertiary education.While half of the sample had lived in more than two foreign countries, the most mobile group (5 migrations and more) constituted only a small percentage of the sample. Three most common countries of our respondents first migrations are Great Britain, Germany and USA. In the moment when they took part in the questionnaire, biggest groups of respondents were living in Great Britain, Germany and Czech Republic. Most frequent motivation for migration (both for first and current migration) were issues related to work.en
dc.description.sponsorshipTen raport powstał na podstawie badania ilościowego migrantów wielokrotnych w ramach projektu „W poszukiwaniu teorii migracji wielokrotnych. Ilościowe i jakościowe badanie polskich migrantów po 1989 roku” (finansowanie ze środków NCN: Sonata Bis).
dc.language.isopl
dc.publisherOśrodek Badań nad Migracjamipl
dc.rightsDozwolony użytek*
dc.subjectmigracje wielokrotnepl
dc.subjectpolscy migrancipl
dc.subjectdobór sterowany przez respondentapl
dc.subjectmultiple migrationen
dc.subjectPolish migrantsen
dc.subjectRDSen
dc.titleRaport z badania ilościowego polskich migrantów wielokrotnychpl
dc.typeworkingPaperpl
dc.contributor.organizationOśrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawskipl


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.