Show simple item record

dc.contributor.authorSzkudlarek, Aleksandra
dc.date.accessioned2020-03-17T12:21:40Z
dc.date.available2020-03-17T12:21:40Z
dc.date.issued2019-06
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/18056
dc.descriptionNiniejszy tekst powstał na podstawie pracy magisterskiej obronionej przez autorkę w listopadzie 2018 r. w Instytucie Socjologii UW pt. „Brexit i co dalej? Strategie i plany polskich migrantów poakcesyjnych w obliczu rezygnacji Wielkiej Brytanii z członkostwa w Unii Europejskiej” napisanej pod kierunkiem dr Grażyny Szymańskiej-Matusiewiczpl
dc.description.abstractPraca poświęcona jest zagadnieniu polskich migracji poakcesyjnych do Wielkiej Brytanii i ma na celu zbadanie wpływu, jaki niedawne wydarzenia związane z Brexitem wywarły na motywacje, strategie i plany migracyjne Polaków rezydujących w Zjednoczonym Królestwie. Decyzja Wielkiej Brytanii o opuszczeniu Unii Europejskiej, podjęta 23 czerwca 2016 r., stanowiła ważny moment w życiu polskich migrantów na Wyspach wywołując falę niepewności, co do ich przyszłego statusu prawnego oraz zmuszając dotychczas „intencjonalnie nieprzewidywalnych” młodych ludzi do przemyślenia swoich decyzji i podjęcia pewnych działań. W oparciu o badania jakościowe – wywiady pogłębione z polskimi migrantami długoterminowymi, przeprowadzone w Brighton i okolicach Londynu w ramach projektu YMOBILITY, dokonano analizy potencjalnych zmian strategii przyjmowanych przez migrantów odnośnie ich planów na przyszłość. W pracy posłużono się kategoriami teoretycznymi, takimi jak płynne migracje, społeczne zakotwiczanie, czy niejednorodne osadzanie migrantów w celu opisu i interpretacji czynników wpływających na decyzje podejmowane przez Polaków przebywających w Zjednoczonym Królestwie. Rezultaty przeprowadzonej analizy prowadzą do wniosku, iż czynniki osobiste mają dla migrantów większe znaczenie, niż wydarzenia polityczne i to one determinują ich przyszłe decyzjepl
dc.description.abstractThis paper examines the issue of Polish post-accession migration to the UK. The aim of the study was to investigate potential effect of Brexit on initial motivations, strategies and future plans of Poles living in Britain. UK's decision to leave the EU made on 23 June 2016 was undoubtedly an important moment for Polish migrants on the Isles, bringing a lot of uncertainties about their future legal status, pushing initially 'intentionally unpredictable' young people towards rethinking their decisions and taking some action. Drawing on the qualitative study - the in-depth interviews with long-term migrants, conducted in Brighton and London region as a part of YMOBILITY project, potential changes in initially adapted strategies and migrants’ future plans were analysed. The research based on the theoretical notions of 'liquid migration', 'social anchoring' and 'differentiated embedding' is aiming to shed light on factors, which might influence Polish migrants' decision-making process. The results of the study indicate that personal factors seem to be of more importance than political events and determine migrants' future actions.en
dc.language.isopl
dc.publisherOśrodek Badań nad Migracjamipl
dc.rightsDozwolony użytek*
dc.subjectpłynne migracjepl
dc.subjectBrexitpl
dc.subjectmigracje poakcesyjne Polakówpl
dc.subjectintencjonalna nieprzewidywalnośćpl
dc.subjectzakotwiczanie społecznepl
dc.subjectliquid migrationen
dc.subjectBrexiten
dc.subjectpost-accession migrations of Polesen
dc.subjectintentional unpredictabilityen
dc.subjectsocial anchoringen
dc.subjectembeddingen
dc.titleBrexit i co dalej? Dylematy polskich migrantów poakcesyjnych w Wielkiej Brytaniipl
dc.title.alternativeBrexit and what next? Dilemmas of Polish post-accession migrants in the UKen
dc.typeworkingPaperpl
dc.contributor.organizationInstytut Socjologii, Uniwersytet Warszawskipl


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.