Show simple item record

dc.contributor.authorBernatt, Maciej
dc.date.accessioned2012-07-18T09:03:14Z
dc.date.available2012-07-18T09:03:14Z
dc.date.issued2011-12
dc.identifier.issn978-83-61276-76-0
dc.identifier.urihttp://depot.ceon.pl/handle/123456789/183
dc.description.abstractKsiążka jest poświęcona problematyce respektowania sprawiedliwości proceduralnej w postępowaniu przed organem ochrony konkurencji – Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Komisją Europejską. Celem rozważań zawartych w książce jest odpowiedź na pytanie, czy proceduralne instytucje prawne gwarantują respektowanie w tym postępowaniu wyróżnionych wartości sprawiedliwości proceduralnej. Badane jest, czy wyodrębnionym wartościom odpowiadają właściwie gwarancje – uprawnienia procesowe uczestnika tego postępowania i obowiązki organu ochrony konkurencji i kontrolującego go sądu. Procedura antymonopolowa podlega zatem badaniu z perspektywy prawa do wysłuchania, prawa do obrony, prawa do równego uczestnictwa w postępowaniu, prawa do ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i innych informacji poufnych oraz prawa do zaskarżenia i kontroli sądowej decyzji i postępowania przed organem ochrony konkurencji.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzaniu Uniwersytetu Warszawskiegopl
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polskapl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode
dc.subjectkontrola sądowapl
dc.subjectpostępowanie administracyjnepl
dc.subjectprawo do obronypl
dc.subjectprawo do rzetelnego procesupl
dc.subjectprawa człowiekapl
dc.subjectsprawiedliwość proceduralnapl
dc.subjectprawa przedsiębiorcówpl
dc.subjectpostępowanie antymonopolowepl
dc.subjectprawo konkurencjipl
dc.titleSprawiedliwość proceduralna w postępowaniu przed organem ochrony konkurencjipl
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookpl
dc.contributor.organizationUniwersytet Warszawskipl
dc.description.epersonMaciej Bernatt
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska