Show simple item record

dc.contributor.authorKruszelnicki, Wojciech
dc.date.accessioned2013-06-04T17:12:19Z
dc.date.available2013-06-04T17:12:19Z
dc.date.issued2013-04-01
dc.identifier.citationW. Kruszelnicki, Transformacja czy transmisja? Edukacja humanistyczna wobec problemów „przeniesienia” w relacji pedagogicznej, "Kultura i Edukacja 2013, nr 1, s. 42-61.pl
dc.identifier.issn1230-266X
dc.identifier.urihttp://depot.ceon.pl/handle/123456789/1840
dc.descriptionArtykuł opublikowany w "Kultura i Edukacja" 2013, nr 1.pl
dc.description.abstractW artykule tym chcę omówić w kontekście pedagogicznym działanie mechanizmu, który w relacji psychoanalitycznej Sigmund Freud nazywał „przeniesieniem”, oraz rozwinąć ów wątek o istotne, także dla pedagogiki, komentarze Jacques’a Lacana wpisującego freudowską naukę o przeniesieniu w szerszy kontekst funkcjonowania autorytetu, jakim jest problematyka wiedzy jako takiej. Celem tego badania jest nie tylko zwrócenie uwagi na szereg obecnych w psychoanalizie tropów mogących wzbogacić teorię pedagogiczną, w szczególności zaś refleksję pedeutologiczną, o nowe impulsy intelektualne. Chodzi przede wszystkim o wskazanie zarówno pozytywnych, jak i negatywnych stron mechanizmu przeniesienia (polegających odpowiednio na wspieraniu procesu uczenia się oraz jego hamowaniu) i w ten sposób spojrzenie z trochę innej perspektywy na ambiwalencję nauczycielskiego autorytetu w klasie szkolnej.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Adam Marszałekpl
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polskapl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode
dc.subjectautonomia.pl
dc.subjecttransmisjapl
dc.subjectautorytetpl
dc.subjectemancypacjapl
dc.subjectLacanpl
dc.subjectFreudpl
dc.subjectpsychoanalizapl
dc.subjectpedagogika krytycznapl
dc.subjectnauczycielpl
dc.titleTransformacja czy transmisja? Edukacja humanistyczna wobec problemów „przeniesienia” w relacji pedagogicznejpl
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl
dc.contributor.organizationWydział Nauk Pedagogicznych, Dolnośląska Szkoła Wyższapl
dc.description.epersonWojciech Kruszelnicki
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska