Show simple item record

dc.contributor.authorRaszkowski, Andrzej
dc.contributor.authorSobczak, Elżbieta
dc.date.accessioned2020-06-08T10:44:35Z
dc.date.available2020-06-08T10:44:35Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationRaszkowski, A., & Sobczak, E. (2018). Delimitation procedure of degraded areas and the area targeted for revitalisation. Ekonomia XXI Wieku, (2 (18)), 30–38. http://doi.org/10.15611/e21.2018.2.03en
dc.identifier.issn2353-8929
dc.identifier.issn2449-9757
dc.identifier.otherDOI: 10.15611/e21.2018.2.03
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/18466
dc.description.abstractThe study discusses problems related to identifying degraded areas and the area targeted for revitalisation in relation to the local government units (cities, municipalities, regions). The core part of the study presents an example of the typology of factors and crisis phenomena in a social, economic, spatial-functional, environmental and technical perspective. The delimitation procedure, based on the application of indicators describing the concentration of phenomena in the system of municipal urban units was discussed. Next the area targeted for revitalisation was characterised as part of the identified degraded areas. This was followed by characterising the degraded areas based on the conducted survey studies. In both cases the delimitation procedure is covered by a civic control scheme. Within the framework of general conclusions it can be adopted that the described procedures or similar ones are most frequently applied in relation to Polish local government unitsen
dc.description.abstractW opracowaniu poruszone zostały zagadnienia związane z wyodrębnianiem obszarów zdegradowanych oraz obszaru rewitalizacji w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego (miast, gmin, regionów). W głównej części opracowania zaprezentowana została przykładowa typologia czynników i zjawisk kryzysowych w wymiarach: społecznym, gospodarczym, przestrzenno-funkcjonalnym, środowiskowym oraz technicznym. Przedstawiono procedurę delimitacji opartą na wykorzystaniu wskaźników opisujących koncentrację zjawisk w układzie jednostek urbanistycznych gminy. Następnie opisano wyznaczenie obszaru rewitalizacji w ramach wybranych obszarów zdegradowanych. W kolejnym przykładzie scharakteryzowano wyznaczenie obszarów zdegradowanych, opierając się na przeprowadzonych badaniach ankietowych. W obydwu przypadkach procedura delimitacji objęta jest schematem kontroli obywatelskiej. W ramach wniosków można przyjąć, że opisane procedury są najczęściej stosowane w odniesieniu do polskich samorządów.pl
dc.language.isoen
dc.publisherUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiuen
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectrevitalisationen
dc.subjectdelimitation procedureen
dc.subjectsocio-economic developmenten
dc.subjectdevelopment policyen
dc.subjectdegraded areaen
dc.subjectrewitalizacjapl
dc.subjectprocedura delimitacjipl
dc.subjectrozwój społeczno-ekonomicznypl
dc.subjectobszar zdegradowanypl
dc.subjectobszar rewitalizacjipl
dc.titleDelimitation procedure of degraded areas and the area targeted for revitalisationen
dc.title.alternativeProcedura delimitacji obszarów zdegradowanych oraz obszaru rewitalizacjipl
dc.typearticleen
dc.contributor.organizationWroclaw University of Economics and Businessen


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska