Show simple item record

dc.contributor.authorIdzik, Jakub
dc.contributor.authorKlepka, Rafał
dc.date.accessioned2020-07-12T15:59:44Z
dc.date.available2020-07-12T15:59:44Z
dc.date.issued2020-07-09
dc.identifier.isbn978-83-66269-34-7
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/18607
dc.description.abstractCelem pracy jest przybliżenie problematyki medialnych relacji wojennych, która nie jest w polskiej literaturze przedmiotu zagadnieniem szeroko prezentowanym i popularnym. Praca składa się z sześciu rozdziałów. Pierwszy z nich ma charakter teoretyczny i stanowi przewodnik po pozostałych rozdziałach, które zawierają wielowymiarową analizę czterech konfliktów zbrojnych widzianych przez media. W pierwszym rozdziale scharakteryzowano zasadnicze przyczyny, dla których komunikowanie o wojnie było i jest zagadnieniem tak niezwykle istotnym, a także podano kilka historycznych przykładów takiego komunikowania, od czasów starożytnych, po relacje Williama Howarda Russella, korespondenta wojennego „The Times” i Edwina Lawrence'a Godkina dla „London Daily News” dotyczące wojny krymskiej. Zgodnie z dominującymi w literaturze przedmiotu problemami omówiono tu takie zagadnienia jak znaczenie skoszarowania dziennikarzy wraz z wojskiem dla sposobu relacjonowania konfliktu zbrojnego oraz problemu samych relacji media-wojsko, ewolucja sposobu relacjonowania wojen w zależności od technicznych zmian mediów, a więc w szczególności w kontekście ewolucji prasy, pojawienia się telewizji, internetu, a następnie wzrostu roli mediów społecznościowych i blogów, specyfika medializacji i mediatyzacji wojny, problematyka relacji pomiędzy patriotyzmem dziennikarzy a obiektywizmem relacji wojennych, problem relacjonowana wojen a traktowania konfliktu zbrojnego jako wydarzenia medialnego, którego relacje przynoszą zyski przedsiębiorstwom medialnym, efekt CNN i jego konsekwencje, specyfika mediów prezentujących inny niż zachodni punkt widzenia, jak na przykład Al Jazeera, specyfika wybranych ram tematycznych w prezentowaniu konfliktów, obrazów zniszczeń, śmierci cywilów, w szczególności dzieci. W kolejnych rozdziałach dokonana została analiza medialnego obrazu czterech konfliktów zbrojnych oraz ich tła politycznego: wojny wietnamskiej, wojny w Afganistanie, będącej konsekwencją ataków terrorystycznych w dniu 11 września 2001 roku, inwazji w Iraku z 2003 roku oraz toczącej się przez wiele lat wojny w Syrii. Wybór konfliktu do analizy może być przedmiotem dyskusji i budzić kontrowersje. Autorzy wybrali właśnie te jako najbardziej reprezentatywne dla problematyki relacjonowania wojen przez media i poznawczo interesujące. Ostatni rozdział stanowi podsumowanie wybranych zagadnień, które były przedmiotem badań w rozdziałach poświęconych konkretnym wojnom, jest to jednak ujęcie tłumaczące szerzej omawiane problemy.pl
dc.language.isopl
dc.publisherWydawnictwo LIBRON – Filip Lohnerpl
dc.rightsDozwolony użytek*
dc.subjectcontent analysisen
dc.subjectwar on terroren
dc.subjectwar and the mediaen
dc.subjectwar and pPoliticsen
dc.titleMedialne relacje wojenne. Od wojny w Wietnamie do czasów współczesnychpl
dc.typebookpl
dc.contributor.organizationUniwersytet Pedagogiczny w Krakowiepl


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.