Show simple item record

dc.contributor.authorSobczak, Elżbieta
dc.date.accessioned2020-07-27T09:51:18Z
dc.date.available2020-07-27T09:51:18Z
dc.date.issued1996
dc.identifier.citationPropozycja dynamiczno - przestrzennej analizy porównawczej struktur ekonomicznych / E. Sobczak. // Pr. Nauk. AE Wroc. - 1996, n r 734, s. 326 - 333pl
dc.identifier.issn0324-8445
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/18662
dc.description.abstractWspółcześnie podkreśla się dużą rolę struktur ekonomicznych dla funkcjonowania i dynamiki gospodarki regionalnej. Struktura ekonomiczna jest jednym z czynników kształtujących proces rozwoju społeczno-gospodarczego każdego regionu. Struktura dynamizująca powoduje przyspieszenie rozwoju gospodarczego, a struktura stagnacyjna przyczynia się do zmniejszenia efektywności wykorzystania innych czynników rozwoju. Wyodrębnienie podobnych struktur ekonomicznych i łączenie ich w homogeniczne grupy umożliwia uporządkowanie otaczającej człowieka rzeczywistości i poznawanie istoty badanych zjawisk gospodarczych. Jest to jeden z pod stawowych problemów wielowymiarowej analizy strukturalnej. Do jego realizacji stosuje się metody klasyfikacji. Dyscypliną naukową zajmującą się zasadami i metodami klasyfikacji jest taksonomia. Spośród wielu znanych metod taksonomicznych można wyodrębnić metody ilościowe i jakościowe. Rodzaj stosowanych metod zależy od typu wykorzystywanych informacji wyjściowych. Przedmiotem dalszych rozważań będą ilościowe metody taksonomiczne składające się na taksonomię numeryczną.pl
dc.language.isopl
dc.publisherWydawnictwo Uniwesytetu Ekonomicznego we Wrocławiupl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectstruktury ekonomicznepl
dc.subjecttaksonomia numerycznapl
dc.titlePropozycja dynamiczno - przestrzennej analizy porównawczej struktur ekonomicznychpl
dc.typearticlepl
dc.contributor.organizationUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiupl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska