Show simple item record

dc.contributor.authorMarkowska, Małgorzata
dc.contributor.authorSobczak, Elżbieta
dc.date.accessioned2020-07-27T09:57:16Z
dc.date.available2020-07-27T09:57:16Z
dc.date.issued1999
dc.identifier.citationSektorowe struktury pracujących w regionach Polski / M. Markowska , E. Sobczak. // Pr. Nauk. AE Wroc. - 1999, nr 809, s. 38 - 56 tab.pl
dc.identifier.issn0324-8445
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/18664
dc.description.abstractArtykuł prezentuje wyniki wieloetapowej analizy sektorowych struktur pracujących w województwach Polski. Etap I, czyli specyfikacja problemu, obejmuje: 1. Określenie zakresu pojęciowego sektorowych struktur pracujących. 2. Zdefiniowanie problemu badawczego. 3. Ustalenie zakresu badań empirycznych przez wyszczególnienie następujących aspektów strukturalnych: - przestrzennego, - typologicznego, - rodzajowo-czasowego. Ustalenie zakresu przestrzennego struktury polega na określeniu obiektów badania. Przez aspekt typologiczny rozumie się wyodrębnienie elementów struktury. Określenie cech strukturalnych, łącznie z okresami, których one dotyczą, odpowiada ustaleniu zakresu rodzajowo-czasowego badań. 4. Ustalenie obrazu liczbowego sektorowych struktur pracujących (krok ten obejmuje zebranie informacji statystycznych z materiałów źródłowych z uwzględnieniem wymienionych aspektów badanej struktury). Etap II, czyli analiza sektorowych struktur pracujących, składa się z następujących kroków: 1. Sprowadzenie do porównywalności danych statystycznych przez ich normalizację. 2. Obliczenie przestrzennych miar zróżnicowania struktur. 3. Klasyfikacja badanych obiektów w układzie przestrzennym ze względu na skalę i kształt sektorowych struktur pracujących. 4. Badanie współzależności zachodzących między skalą a kształtem sektorowych struktur pracujących. Badaniem objęto struktury pracujących w sektorach ekonomicznych gospodarki, przez które rozumie się liczbę i udział pracujących w trzech sektorach gospodarki, wyodrębnionych zgodnie z klasycznym podziałem Clarka i Fishera [1], w ogólnej liczbie pracujących w danym regionie. Problemem badawczym jest przestrzenna analiza porównawcza struktur pracujących w sektorach ekonomicznych. Celem badania jest porównanie sektorowych struktur pracujących poszczególnych regionów Polski, wyodrębnionych według kryterium postrzegania przez statystykę publiczną. W tym opracowaniu regionem jest województwo, a zatem analizie poddano 49 obiektów.pl
dc.language.isopl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiupl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectanaliza sektorowych struktur pracującychpl
dc.subjectsektorowe struktury pracującychpl
dc.titleSektorowe struktury pracujących w regionach Polskipl
dc.typearticlepl
dc.contributor.organizationUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiupl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska