Show simple item record

dc.contributor.authorSobczak, Elżbieta
dc.date.accessioned2020-07-31T08:35:30Z
dc.date.available2020-07-31T08:35:30Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.citationKlasyfikacja podregionów Polski ze względu na stopień ochrony środowiska / Elżbieta Sobczak. // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - 2004, nr 1009, s. 107-119 tab.pl
dc.identifier.issn0324-8445
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/18677
dc.description.abstractThe objective of the hereby elaboration is empirical spatial analysis of Polish subregions with reference to the level of natural environment protection. The analysis was carried out based on data describing the level of environment protection in Polish subregions in 2000. Statistical information was taken from the Province Statistical Year Book for 2001. The research cover 44 Polish subregions referring to level 3 of Territorial Units Nomenclature for Statistical Aims.en
dc.description.abstractAnaliza zjawiska społeczno-ekonomicznych w układzie przestrzennym z wykorzystaniem metod ilościowych znajduje ostatnio coraz szersze zastosowanie praktyczne, wspomagając procesy decyzyjne podmiotów gospodarczych. Badania przestrzenne wykorzystujące metody matematyczno-statystyczne należą do trudnych ze względu na dużą liczbę zróżnicowanych jednostek przestrzennych podlegających ocenie. Jednym z wielu problemów badawczych rozwiązywanych za pomocą metod ilościowych jest klasyfikacja obiektów. W analizach przestrzennych obiektami badania mogą być kraje, regiony, podregiony oraz mniejsze jednostki przestrzenne. Przez klasyfikację należy rozumieć zarówno proces podziału zbioru obiektów na grupy, jak i wynik tego procesu. Efektem prawidłowo przeprowadzonej klasyfikacji powinien być podział badanej zbiorowości na grupy zawierające najbardziej podobne obiekty, natomiast obiekty znajdujące się w różnych grupach powinny wykazywać istotne różnice. Celem tego opracowania jest zastosowanie metod wielowymiarowej analizy porównawczej, szczególnie metod klasyfikacji i porządkowania liniowego, do podziału podregionów Polski na jednorodne grupy ze względu na stopień ochrony środowiska, jak również do typologii otrzymanych grup i benchmarkingu regionalnego.pl
dc.language.isopl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiupl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectwielowymiarowa analiza porównawczapl
dc.subjectpodregiony Polskipl
dc.subjectochrona środowiskapl
dc.titleKlasyfikacja podregionów Polski ze względu na stopień ochrony środowiskapl
dc.typearticlepl
dc.contributor.organizationUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiupl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska