Show simple item record

dc.contributor.authorMarkowska, Małgorzata
dc.contributor.authorSobczak Elżbieta
dc.date.accessioned2020-07-31T12:24:34Z
dc.date.available2020-07-31T12:24:34Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.citationSystem informacji o środowisku dla monitoringu, rankingów i benchmarkingu / Małgorzata Markowska, Elżbieta Sobczak. // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - 2004, nr 1009, s. 61-70pl
dc.identifier.issn0324-8445
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/18683
dc.description.abstractApart from constructing programmes and creating conditions for the sustainable development, it is essential to carry on the process of diagnosing the state of the environment. Creating efficient information systems about the environment, both for diagnosing the state it is in and for the comparison and evaluation of the existing diversification on the level of a country, region or a smaller spatial unit, as well as for benchmarking, becomes a substantial challenge for the decision makers. The article undertakes an attempt to present the selected information bases and systems, which are used for rankings within countries or regions and for benchmarking.en
dc.description.abstractGlobalny program działań, zwany popularnie Agendą 21, wywarł największy wpływ i miał znaczące konsekwencje dla praktyki zrównoważonego rozwoju społeczeństw świata. Opracowanie to zawiera zalecenia i wytyczne dotyczące działań, które powinny zostać podjęte, aby zapewnić trwały i zrównoważony rozwój świata wraz z harmonogramem i wskazaniem środków asygnowanych na wyznaczone cele. W pierwszej części Agendy 21 przedstawiony jest wymiar społeczny i ekonomiczny problemów rozwoju świata, w drugiej natomiast omówione są problemy ochrony elementów środowiska i gospodarowania zasobami atmosfery, gruntów, lasów, terenów górskich, wsi i rolnictwa, oceanów i zasobów słodkowodnych, gospodarki odpadami i chemicznymi substancjami toksycznymi. W trzeciej części wymienione są działania, jakie winny podjąć rządy i inne organizacje, aby wdrożyć wymienione zasady, poprzez uruchomienie odpowiednich środków, sposobów finansowania i obwarowania międzynarodowe zaprezentowane w kolejnej, czwartej części. W rozdziale 40 Agendy 21 wzywa się do rozszerzenia wskaźników jako narzędzi badania rozwoju zrównoważonego tak, by w jak najlepszy, czytelny sposób diagnozowały rzeczywistość i umożliwiały oraz usprawniały proces decyzyjny. Równie ważne bowiem jak programy tworzenia warunków dla rozwoju zrównoważonego, zgodnego z definicją podaną w tzw. Raporcie Brundtland , tj., takiego, który „zaspokaja potrzeby współczesności, nie odbierając przyszłym pokoleniom zdolności do zaspokojenia ich własnych potrzeb”, jest naprawa zniszczeń oraz proces diagnozowania. Stworzenie sprawnych systemów informacji o środowisku, niezbędnych zarówno do diagnozowania stanu środowiska, jak i do rankingów oraz benchmarkingu, staje się istotnym wyzwaniem dla decydentów. W artykule przedstawiono wybrane bazy i systemów informacji nt. środowiska, omówiono krajowe systemy informacji o środowisku, które mogą służyć do rankingów w ramach krajów i regionów oraz do benchmarkingu.pl
dc.language.isopl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiupl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectAgenda 21pl
dc.subjectzrównoważony rozwójpl
dc.titleSystem informacji o środowisku dla monitoringu, rankingów i benchmarkingupl
dc.typearticlepl
dc.contributor.organizationUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiupl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska