Show simple item record

dc.contributor.authorSobczak, Elżbieta
dc.date.accessioned2020-07-31T12:30:35Z
dc.date.available2020-07-31T12:30:35Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.citationWpływ procesów globalizacji na konkurencyjność międzynarodową przedsiębiorstwa / Elżbieta Sobczak. // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - 2004, nr 1043, s. 60-67pl
dc.identifier.issn0324-8445
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/18684
dc.description.abstractThe progressing globalisation processes result in many changes in the functioning of the world economy, particular national economies, as well as enterprises. Such processes bring about both advantages and threats for further development that is why they require adjustment towards changing outside conditions. In the hereby study the influence of globalisation processes on international competitiveness of an enterprise was analysed. The paper also discusses the issues of the stimulating role of activities conducted within the framework of international marketing.en
dc.description.abstractW opracowaniu poddano analizie wpływ procesów globalizacji na konkurencyjność międzynarodową przedsiębiorstwa. Zestawiono cechy charakterystyczne globalizacji oraz ich wpływ na funkcjonowanie i konkurencyjność przedsiębiorstwa. Podjęto również problematykę stymulującej roli działań prowadzonych w ramach marketingu międzynarodowego. Postępujące procesy globalizacji wywołują wiele zmian w funkcjonowaniu gospodarki światowej, poszczególnych gospodarek krajowych i przedsiębiorstw. Procesy te niosą ze sobą zarówno korzyści, jak i zagrożenia dla dalszego rozwoju, dlatego stwarzają konieczność dostosowywania się do zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych. Negatywnym skutkiem globalizacji może być marginalizacja poszczególnych gospodarek i przedsiębiorstw, a pozytywnym wzrost ich konkurencyjności na rynku międzynarodowym. Globalizacja wymusza bowiem wzrost efektywności i wydajności, stwarza sprzyjające warunki do umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa. Jednak niewykorzystane szanse wywołują negatywne skutki i stanowią zagrożenie dla rozwoju, a nawet dalszego funkcjonowania. Dlatego istotne staje się pytanie, w jaki sposób poszczególne przedsiębiorstwa mogą lub powinny osiągać przewagę konkurencyjną na rynku międzynarodowym. Ten problem stanowi cel badawczy niniejszej pracy.pl
dc.language.isopl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiupl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectkonkurencyjność międzynarodowa przedsiębiorstwapl
dc.subjectglobalizacjapl
dc.titleWpływ procesów globalizacji na konkurencyjność międzynarodową przedsiębiorstwapl
dc.title.alternativeThe Influence of Globalisation Processes on International Competitiveness of an Enterpriseen
dc.typearticlepl
dc.contributor.organizationUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiupl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska