Show simple item record

dc.contributor.authorWojciszke, Bogdan
dc.date.accessioned2013-06-17T16:47:49Z
dc.date.available2013-06-17T16:47:49Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.citationWojciszke, B., Autopromocja i autodeprecjacja: Kwestionariusz Stylów Autoprezentacji, [w:] Psychologia Jakości Życia, T.1, 2002, nr 1, s. 145-171.pl
dc.identifier.urihttp://depot.ceon.pl/handle/123456789/1907
dc.descriptionSelf-promotion is presentation of the self as a competent and self-confident person; self-depreciation — as a modest person lacking high abilities. The Scale of Self-Promotion (SSP) and the Scale of Self-Depreciation (SSD) were devised in a series of 9 studies with the participation of college students, university students and adults (total N = 1111). The scale appeared internally consistent (a ranging from .79 to .87), their factorial structure was stable and intercorrelation low (r = -.31). Several correlates of the scale support their validity. SSP highly correlates with self-esteem, narcissism, competence selfascription, masculinity and need of achievement. SSD shows positive correlation with self-ascription of moral traits and chronic tendency to complain and negative correlation with self-esteem, narcissism, and masculinity.pl
dc.description.abstractAutopromocja to styl autoprezentacji polegający na przedstawianiu siebie jako osoby kompetentnej, autodeprecjacja — jako osoby skromnej i mało kompetentnej. Artykuł relacjonuje proces konstrukcji i własności psychometryczne Skali Autopromocji (SAP) i Skali Autodeprecjacji (SAD), mierzących nawykową tendencję do stosowania tych dwóch stylów autoprezentacji taktycznej. W badaniach 9 prób licealistów, studentów i osób dorosłych (N = 1111) obie skale okazały się zgodne wewnętrznie (od 0,79 do 0,87), stabilne czynnikowo i słabo skorelowane ujemnie (r = -0,31). Korelaty skal świadczące o ich trafności teoretycznej okazały się zgodne z oczekiwaniami. SAP koreluje dodatnio m.in. z samooceną, narcyzmem, potrzebą osiągnięć i przypisywaniem sobie cech stereotypowo męskich i kompetencji; SAD koreluje dodatnio z przypisywaniem sobie moralności i chroniczną tendencją do narzekania, a ujemnie z samooceną, narcyzmem, przypisywaniem sobie kompetencji i cech stereotypowo męskich.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo SWPSpl
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polskapl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode
dc.subjectautoprezentacjapl
dc.titleAutopromocja i autodeprecjacja: Kwestionariusz Stylów Autoprezentacjipl
dc.title.alternativeSelf-promotion and self-depreciation: Self-Presentation Questionnaire.en
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl
dc.contributor.organizationSzkoła Wyższa Psychologii Społecznejpl
dc.description.epersonAnna Sałgut
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska