Show simple item record

dc.contributor.authorŚwietlik, Krystyna
dc.date.accessioned2020-11-20T14:43:49Z
dc.date.available2020-11-20T14:43:49Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationŚwietlik K., Marketplace trade in Poland. State in 2008-2018 and prospects, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics", 2020, nr 3, s. 101-124.en
dc.identifier.issn0044-1600
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/19123
dc.description.abstractIn Poland, marketplace trade has a long tradition. There are interesting trends in its development. This form of trade was intensified substantially in the first years of the systemic transformation. A significant increase in the number of marketplaces was also observed in 2000-2008. However, the role of the marketplace in the retail trade sector has declined since 2008. The aim of this paper is to illustrate changes in trading at street markets in2008-2018, identify the main factors influencing their development and pinpoint those which will be significant in future. The sources include secondary data of the Polish Central Statistical Office (GUS) from the Local Data Bank (BDL), internal market statistics, direct research results, reports from various analytical institutions and agencies and available literature. The analysis of the data showed that the number of street markets in Poland declined by 1240 during 2008-2018, including 105 permanent markets and 1135 seasonal ones. The main reason for this change was the growth of discount stores and changes in customer preferences. Government programmes aimed at revitalising street markets and legal regulations facilitating the direct sale of food produced by farmers have not reversed this trend. The observed significant increase in consumer interest in unprocessed food which is safe for human health, which might be linked to the coronavirus pandemic, could result in a revival of street markets.en
dc.description.abstractW Polsce handel targowiskowy ma długoletnią tradycję. W jego rozwoju dają się zauważyć interesujące tendencje. Znaczny wzrost natężenia tej formy handlu nastąpił w pierwszych latach transformacji systemowej. Istotny wzrost liczby targowisk odnotowano także w latach 2000-2008. Po 2008 r. znaczenie handlu targowiskowego zaczęło maleć. Celem artykułu jest zobrazowanie zmian handlu targowiskowego w latach 2008-2018, identyfikacja głównych czynników jego rozwoju oraz wskazanie tych, które będą miały znaczenie na przyszłość. Wykorzystano wtórne dane statystyczne GUS pochodzące z Banku Danych Lokalnych (BDL) i statystyki rynku wewnętrznego, wyniki badań bezpośrednich, raporty różnych instytucji i agencji analitycznych oraz dostępną literaturę przedmiotu. Przeprowadzone analizy pokazały, że w latach 2008-2018 ubyło w Polsce 1240 targowisk, w tym 105 stałych i 1135 sezonowych. Głównym czynnikiem sprawczym tego zjawiska była ekspansja sieci sklepów dyskontowych i zmiana preferencji nabywców. Rządowe programy rewitalizacji targowisk i prawne regulacje ułatwiające producentom rolnym sprzedaż żywności wyprodukowanej we własnym gospodarstwie nie odwróciły tej tendencji. Na ożywienie handlu targowiskowego może wpłynąć obserwowany wzrost zainteresowania konsumentów zakupem nieprzetworzonej i bezpiecznej dla zdrowia żywności związany z pandemią koronawirusa.pl
dc.language.isoen
dc.publisherInstytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIBen
dc.rightsUznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/*
dc.subjectfooden
dc.subjectretail tradeen
dc.subjectfood supply chainsen
dc.subjectdirect salesen
dc.subjectmarketplaceen
dc.subjectżywnośćpl
dc.subjecthandel detalicznypl
dc.subjectłańcuchy dostaw żywnościpl
dc.subjectsprzedaż bezpośredniapl
dc.subjecttargowiskopl
dc.titleMarketplace trade in Poland. State in 2008-2018 and prospectsen
dc.title.alternativeHandel targowiskowy w Polsce. Stan w latach 2008-2018 i perspektywypl
dc.typearticleen
dc.contributor.organizationWyższa Szkoła Menedżerska w Warszawieen


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska