Show simple item record

dc.contributor.authorBędzik, Beata
dc.contributor.authorGołąb, Sylwia
dc.date.accessioned2020-11-20T14:47:39Z
dc.date.available2020-11-20T14:47:39Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationBędzik B., Gołąb S., Selected determinants of innovation potential in the agricultural sector in the visegrad countries, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics", 2020, nr 3, s. 162-179.en
dc.identifier.issn0044-1600
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/19126
dc.description.abstractInnovation is one of key factors for the socio-economic development highlighted by researchers. While the literature of the subject is full of studies on innovation, reports and analyses usually concern the enterprise sector. This publication presents a comparison between the innovation potential in the Visegrad countries with particular focus on the agricultural sector in terms of social capital. For the purpose of analysis, the OECD, ESS and EUROSTAT databases were used. The results of analyses confirmed a positive relationship between trust and innovation activity with regard to the whole economy and to the agricultural sector. Therefore, the results of the studies point to possibilities of innovationoriented measures aimed at building social capital, especially as Poland records the lowest levels of trust in the Visegrad Groupen
dc.description.abstractInnowacyjność jest jednym z kluczowych czynników rozwoju społeczno-gospodarczego, akcentowanych przez badaczy. O ile jednak literatura przedmiotu obfituje w badania na temat innowacyjności, to zwykle raporty i analizy dotyczą sektora przedsiębiorstw. W niniejszej publikacji zaprezentowano porównanie potencjału innowacyjnego w Krajach Grupy Wyszehradzkiej, ze szczególnym uwzględnieniem sektora rolnego przez pryzmat kapitału społecznego. Do analizy wykorzystano bazy danych OECD, ESS oraz EUROSTAT. Wyniki analiz potwierdziły dodatnią zależność między zaufaniem a aktywnością innowacyjną w odniesieniu zarówno do całej gospodarki, jak i sektora rolnego. Wyniki badań wskazują zatem możliwości działań proinnowacyjnych ukierunkowanych na budowanie kapitału społecznego, zwłaszcza że spośród Grupy V4 Polska notuje najniższe poziomy zaufania.pl
dc.language.isoen
dc.publisherInstytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIBen
dc.rightsUznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/*
dc.subjectinnovationen
dc.subjectsocial capitalen
dc.subjecttrusten
dc.subjectVisegrad Groupen
dc.subjectinnowacyjnośćpl
dc.subjectkapitał społecznypl
dc.subjectzaufaniepl
dc.subjectGrupa Wyszehradzkapl
dc.titleSelected determinants of innovation potential in the agricultural sector in the visegrad countriesen
dc.title.alternativeWybrane wyznaczniki potencjału innowacyjnego w sektorze rolnym w krajach grupy wyszehradzkiejpl
dc.typearticleen
dc.contributor.organizationZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinieen


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska