Show simple item record

dc.contributor.authorZolotnytska, Yuliia
dc.contributor.authorOpalov, Oleksandr
dc.date.accessioned2020-11-20T14:49:53Z
dc.date.available2020-11-20T14:49:53Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationZolotnytska Y., Opalov O., Problems and prospects of organic production in family farming in Ukraine, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics", 2020, nr 3, s. 180-198.en
dc.identifier.issn0044-1600
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/19127
dc.description.abstractThe article reveals the problems of organic farming in Ukraine. The study showed that small producers, such as family farms, have the ability to produce organic products in accordance with the appropriate requirements. A SWOT analysis of the process of organic farming by a private peasant household was conducted as well as the main opportunities and threats, strengths and weaknesses of its functioning and development were identified. The strategy of development of the Ukrainian organic agriculture of family farms has been chosen. It will give the chance to pursue it further by means of strategic directions, such as: tax incentives for producers of organic products, implementation of the state program for sustainable development of rural areas, “green” tourism and rural cooperation, elimination of political levers of influence on the implementation of state agricultural policy, as well as implementation of the state program to support the development of advisory services in the field of organic productionen
dc.description.abstractArtykuł przedstawia problemy rolnictwa ekologicznego na Ukrainie. Badanie wykazało, że drobni producenci z gospodarstw rodzinnych mają zdolność do produkcji produktów ekologicznych spełniających odpowiednie wymagania. W pracy przeprowadzono analizę SWOT procesu rolnictwa ekologicznego w gospodarstwach rodzinnych, w wyniku której zidentyfikowano główne możliwości i zagrożenia, mocne i słabe strony jego funkcjonowania i rozwoju. Pokazano strategię rozwoju ukraińskiego rolnictwa ekologicznego prywatnych gospodarstw chłopskich, która mogłaby umożliwić dalsze ich funkcjonowanie za pomocą strategicznych kierunków działań, takich jak: wprowadzenie ulg podatkowych dla producentów produktów ekologicznych; realizacja państwowego programu zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, „zielonej” turystyki i współpracy na obszarach wiejskich; zniesienie politycznych dźwigni wpływu na realizację polityki rolnej państwa; realizacja programu wspierającego rozwój usług doradczych w zakresie produkcji ekologicznejpl
dc.language.isoen
dc.publisherInstytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIBen
dc.rightsUznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/*
dc.subjectprivate peasant householdsen
dc.subjectfamily farmsen
dc.subjectorganic productionen
dc.subjectSWOT analysisen
dc.subjectdevelopment strategyen
dc.subjectprywatne gospodarstwa chłopskiepl
dc.subjectgospodarstwa rodzinnepl
dc.subjectprodukcja ekologicznapl
dc.subjectanaliza SWOTpl
dc.subjectstrategia rozwojupl
dc.titleProblems and prospects of organic production in family farming in Ukraineen
dc.title.alternativeProblemy i perspektywy produkcji ekologicznej w rolnictwie rodzinnym na Ukrainiepl
dc.typearticleen
dc.contributor.organizationZhytomyr National Agroecological University, Ukraineen


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska