Show simple item record

dc.contributor.authorKirwil, Lucyna
dc.date.accessioned2013-06-17T19:55:23Z
dc.date.available2013-06-17T19:55:23Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.citationKirwil, L., Reakcje emocjonalne na przemoc u kobiet doświadczonych poważną agresją interpersonalną, [w:] Psychologia Jakości Życia,- T. 7, 2008, nr 1, s. 221-240pl
dc.identifier.citationKirwil, L. (2008). Reakcje emocjonalne na przemoc u kobiet doświadczonych poważną agresją interpersonalną. Psychologia Jakości Życia, 7 (1/2), 221-240
dc.identifier.urihttp://depot.ceon.pl/handle/123456789/1917
dc.descriptionThe aim of the study was to establish how women-victims of aggression in close relationships as compared to women without such victim experience respond to filmed violence. Their reactions should result from emotional sensitization effect or desensitization effect. Three groups: women who experienced physical aggression in close relationships, but without PTSD symptoms (ABZ), women afflicted by serious physical aggression (PAF) and women without such experiences (K) were exposed to screen violence. The groups did not differ on anxietytrait and emotions experienced at the baseline. Group ABZ responded to violent scenes with a bigger increase of negative emotions than the other ones did. The findings show that victims of violence in close relationships experience increased negative emotionality and are at risk of health problems and lowered life ąuality despite the fact that they have declared a satisfactory coping with critical situation.pl
dc.description.abstractCelem badań było ustalenie, jak kobiety-ofiary przemocy w bliskich związkach, w porównaniu z kobietami bez doświadczenia przemocy fizycznej, reagują emocjonalnie na sceny agresji. Ich reakcje powinny być zgodne z efektem sensytyzacji lub desyntyzacji emocjonalnej. Trzy grupy kobiet: doświadczone agresją fizyczną w bliskich związkach, ale nie w stanie stresu pourazowego (ABZ), doświadczone poważną agresją fizyczną (PAF), oraz bez takich doświadczeń (K) oglądały filmowe sceny agresji. W pomiarze początkowym grupy nie różniły się poziomem lęku-cechy oraz doświadczanych emocji pozytywnych i negatywnych. Grupa ABZ zareagowała na sceny przemocy filmowej silniejszym wzrostem emocji negatywnych niż pozostała grupy. Wyniki wskazują, że ofiary przemocy w bliskich związkach mają podwyższoną negatywną emocjonalność, oraz że mimo wyjścia z sytuacji krytycznej są narażone na ryzyko problemów zdrowotnych i obniżenie jakości życia.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo SWPSpl
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polskapl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode
dc.subjectpoważna agresjapl
dc.subjectofiary przemocy w bliskich związkachpl
dc.subjectkobietypl
dc.subjectprzemoc ekranowapl
dc.subjectreakcje emocjonalnepl
dc.titleReakcje emocjonalne na przemoc u kobiet doświadczonych poważną agresją interpersonalnąpl
dc.title.alternativeEmotional reactions to violence in women afflicted by serious interpersonal aggression.pl
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl
dc.contributor.organizationSzkoła Wyższa Psychologii Społecznejpl
dc.description.epersonAnna Sałgut
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska