Show simple item record

dc.contributor.authorWiśniewska-Juszczak, Dorota
dc.date.accessioned2013-06-17T20:04:53Z
dc.date.available2013-06-17T20:04:53Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.citationWiśniewska-Juszczak, D., Czy szkoły integracyjne rozwijają kapitał społeczny dzieci? [w:] Psychologia Jakości Życia, T. 3, 2004, nr 1, s. 39-60pl
dc.identifier.urihttp://depot.ceon.pl/handle/123456789/1919
dc.descriptionThe main purpose of the study presented in this paper was to find the differences between the pupils of integrational schools and traditional ones. The variables of the social capital (as trust, self-esteem, superio-rity of social contacts over non-direct contacts such as e-mail or com-puter chats) were included to the research. The role of that capital in the process of integration was considered. The analysis of the results did not prove strong disparity between those sorts of schools in the scope of studied variables. One can sum it up that the studied integrational school does not develop the social capital better than a traditional one.en
dc.description.abstractCelem badań zaprezentowanych w artykule było porównanie różnic między uczniami szkół integracyjnych i szkół tradycyjnych pod względem zmiennych kapitału społecznego (zaufanie, samoocena, preferowanie kontaktów społecznych nad kontakty pośrednie – ersatz). W artykule rozważana jest rola tego kapitału w procesie integracji. Analiza wyników nie pozwala mówić o wyraźnych różnicach między szkołami w zakresie badanych zmiennych. Można przypuszczać, że badana szkoła integracyjna prawdopodobnie nie rozwija kapitału społecznego swych uczniów lepiej niż tradycyjna.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo SWPSpl
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polskapl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode
dc.subjectkontakty społecznepl
dc.subjectzaufaniepl
dc.subjectszkoły integracyjnepl
dc.subjectkapitał społecznypl
dc.titleCzy szkoły integracyjne rozwijają kapitał społeczny dzieci?pl
dc.title.alternativeDo integration schools develop the social capital in the children?en
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl
dc.contributor.organizationSzkoła Wyższa Psychologii Społecznejpl
dc.description.epersonAnna Sałgut
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska