Show simple item record

dc.contributor.authorStelmach, Jarosław
dc.date.accessioned2021-01-04T11:17:37Z
dc.date.available2021-01-04T11:17:37Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationJ.Stelmach, Rozwiązywanie sytuacji kryzysowych w działaniach policyjnych, Wrocław 2016.pl
dc.identifier.isbn978-83-65422-37-8
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/19287
dc.description.abstractObszarem tematycznym prezentowanej czytelnikowi monografii są działania policyjne w sytuacjach kryzysowych. Jej celem jest przedstawienie możliwości reagowania policjantów na zdarzenia, których katalog jest wymieniony w przepisach ustawowych i wewnętrznych formacji, z uwzględnieniem jedynie tych incydentów, w których występuje osoba sprawcy. Badany obszar uwzględnia zagadnienia prawne, organizacyjne i taktyczne podejmowanych działań policyjnych. Obejmuje tematy związane z dowodzeniem, rozwiązaniami siłowymi, a także negocjacjami policyjnymi. Aby zrealizować zadany cel, monografia została podzielona na sześć rozdziałów. Zagadnieniem wyjściowym do rozważań nad działaniami policyjnymi jest charakterystyka sytuacji kryzysowych. Rozważania zawarte w rozdziale pierwszym dotyczą aspektów psychologicznych i komunikacyjnych kryzysu intrapersonalnego oraz sytuacji, czy zdarzeń, kryzysowych w ujęciu zarządzania kryzysowego i działań policyjnych. Rozdział drugi jest poświęcony analizie organizacji działań policyjnych i dowodzenia w sytuacjach kryzysowych. Przedstawienie teorii dowodzenia i sposobów kierowania działaniami w Policji zostało wypełnione treściami dotyczącymi zadań i struktury systemu dowodzenia w wybranych formach działań policyjnych z uwzględnieniem podstawowych modeli procesu dowodzenia. Ważnym elementem działań policyjnych jest użycie siły przez funkcjonariuszy. Aspekty prawne i taktyczne tego obszaru zostały poruszone w rozdziale trzecim. Szczególną uwagę poświęcono organizacji i możliwościom użycia pododdziałów antyterrorystycznych Policji w reagowaniu na zdarzenia kryzysowe oraz aspektom użycia broni i środków przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy, z uwzględnieniem najnowszych regulacji zawartych w ustawie antyterrorystycznej. Treści rozdziału czwartego obejmują zagadnienia możliwości wykorzystania negocjacji policyjnych w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych. Obok podstaw prawnych i organizacji systemu negocjacji w polskiej Policji, przedstawiono również podstawowe strategie, fazy i zasady prowadzenia kontaktu ze sprawcą sytuacji kryzysowej. Rozwinięciem ogólnych zagadnień dotyczących negocjacji jest rozdział piąty, w którym opisane zostały poszczególne sposoby wykorzystania narzędzia negocjacji w kontekście wybranych sytuacji kryzysowych. Są to rozważania na tematy prowadzenia rozmów w czasie prób samobójczych, sytuacji zakładniczych i gróźb użycia przez sprawcę broni lub niebezpiecznego narzędzia albo materiału w stosunku do osób i mienia. Tematem ostatniego rozdziału są działania kryzysowe wykonywane przez Żandarmerię Wojskową. Ze względu na podobny do policyjnego zakres przedmiotowy i charakter formacji, zasadność uwzględnienia jej zadań w publikacji wydaje się bezdyskusyjna. Wykonując działania policyjne w sytuacjach kryzysowych, Żandarmeria Wojskowa nie tylko może realizować je samodzielnie, ale i też nieustannie wspiera wysiłki Policji w tym zakresie.pl
dc.publisherWyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszkipl
dc.rightsDozwolony użytek*
dc.subjectPolicjapl
dc.subjectŻandarmeria Wojskowapl
dc.subjectnegocjacjepl
dc.subjectkryzyspl
dc.subjectdziałania policyjnepl
dc.subjectsamobójstwopl
dc.subjectdowodzeniepl
dc.subjectterroryzmpl
dc.subjectantyterroryzmpl
dc.subjectszturmpl
dc.subjectpododdział antyterrorystycznypl
dc.titleRozwiązywanie sytuacji kryzysowych w działaniach policyjnychpl
dc.typebookpl
dc.contributor.organizationWydział Nauk o Bezpieczeństwie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszkipl


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.