Show simple item record

dc.contributor.authorWawrzyniak, Małgorzata
dc.contributor.authorChmielewska-Hampel, Anna
dc.date.accessioned2013-06-21T13:55:31Z
dc.date.available2013-06-21T13:55:31Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationWawrzyniak M.,Chmielewska-Hampel A., Depresja, lęk i nadzieja podstawowa u osób odbywających karę więzienia. [w:] Psychologia Jakości Życia, T. 8, 2009, nr 1, s.45-58.pl
dc.identifier.urihttp://depot.ceon.pl/handle/123456789/1939
dc.descriptionThe aim of this research was to check the level of basic hope among prisoners. We supposed that the stay in penal institution is difficult and critical situation for any individual which consequence might be the high level of depression and fear as state. Because the basic hope is considered as a fundamental constituent of an individual’s world view and very early learned as a result of positively relations between child and parents we supposed that among inmates (which grow up in dysfunctional families) we can observe low level of this trait. It was examined 92 men and 62 women placed in penal institution. The results shows that in both group - male and female inmates - the level of basic hope and depression is high and additionally the level of anxiety as a state is high in female group.en
dc.description.abstractCelem badania było sprawdzenie poziomu nadziei podstawowej w grupie więźniów. Założono, że pobyt w zakładzie karnym stanowi dla jednostki sytuację trudną i przełomową, z którą może sobie nie radzić, czego konsekwencją może być wysoki poziom depresji i wysoki poziom lęku jako stanu. Ponieważ nadzieja podstawowa kształtuje się we wczesnym stadium rozwojowym jednostki, gdzie kluczową rolę pełnią prawidłowe relacje rodzic - dziecko, przyjęto założenie, iż u osadzonych dorastających najczęściej w dysfunkcjonalnych rodzinach poziom nadziei podstawowej będzie niski. Zbadano 92 mężczyzn i 62 kobiety osadzonych w zakładzie karnym typu zamkniętego. Wyniki pokazały, że poziom nadziei podstawowej i depresji w obu badanych grupach jest wysoki, a u kobiet zaobserwowano dodatkowo wysoki poziom lęku jako stanu.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo SWPSpl
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polskapl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode
dc.subjectwięźniowiepl
dc.subjectlęk jako cecha i jako stanpl
dc.subjectdepresjapl
dc.subjectnadzieja obronnapl
dc.subjectnadzieja podstawowapl
dc.titleDepresja, lęk i nadzieja podstawowa u osób odbywających karę więzieniapl
dc.title.alternativeDepression, anxiety and basic hope among prisonersen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl
dc.contributor.organizationSzkoła Wyższa Psychologii Społecznejpl
dc.description.epersonAnna Sałgut
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska